Rouwcoach bij overlijden huisdier

Op maandag 22 april gaat de opleiding 'Rouwcoach bij overlijden huisdier' van start.

Als een gezinslid komt te overlijden dan gaan we door diepe pijn en intens verdriet. We weten niet hoe het verder moet, en of we wel nog verder willen. 
We hebben anderen nodig om ons door deze intense periode heen te helpen, want de pijn is te diep, de leegte te groot. Meestal kunnen we rekenen op begrip, een luisterend oor en onvoorwaardelijke steun.


       Maar anders is het als we moeten afscheid nemen van een huisdier. 

 

Mensen in verdriet hebben anderen nodig om op verhaal te kunnen komen. Ze hebben steun en begrip nodig. Iemand waarbij hun verdriet er mag zijn en – meer nog – die het verdriet uitnodigt, zodat op een dag het verdriet minder scherp wordt waardoor de liefde voor het overleden of zieke huisdiertje kan stromen. Want liefde voedt het hart en zorgt dat dankbaarheid, de herinneringen en de levenslessen die je van je huisdiertje meekreeg een warme bron van troost kunnen zijn. 

Deze opleiding komt er speciaal omdat rouwen om een huisdier door de maatschappij niet altijd wordt aanvaard of erkend. Nochtans zijn de pijn en het gemis om het verlies van het huisdier intens. Rouwen om een huisdier is extra moeilijk, want bovenop de eenzaamheid en de leegte van het verlies komt ook de eenzaamheid en de leegte door het ontbreken aan begrip, steun, troost en het mogen rouwen. 

                   Rouwen om een huisdier is miskende rouw. 


Met deze opleiding willen we daar komaf mee maken en mensen in rouw net wél dat klankbord, die steun en een plaats geven waar ze wel op verhaal kunnen komen. 

Deze opleiding richt zich specifiek naar rouw om een huisdier.

Rouwcoach bij overlijden huisdier is een concrete opleiding met theoretische kaders die duidelijk en inzichtelijk gebracht worden, veel onmiddellijk toepasbare methodieken en creatieve manieren om tijdens een sessie in te zetten, de theorie wordt telkens helder gebracht met voorbeelden vanuit de praktijk, …


Iedere les kent een theoretisch stuk (zie hierboven beschreven) en ook een praktisch luik. We vertrekken telkens vanuit echte casussen. Je oefent hiermee de eerder geziene leerstof in. 


We staan ook stil bij hoe je je praktijk kan starten. We geven je enkele inside tips mee en helpen je op weg om jouw praktijk te beginnen. 


We begeleiden je ook verder hoe je je praktijk vanuit een veilige (financiële) omgeving kan uitbouwen als je werkloos bent en een uitkeringsvergoeding geniet. 
 

Als coach heb je een bijzondere rol

Je gaat verder dan de klassieke hulpverlening

 • je staat aan de zijlijn en moedigt de rouwende aan om stappen te zetten in zijn rouwproces;

 • je geeft hem inzichten via gespreksvormen, methodieken, creatieve manieren, ...;

 • je leert hoe je nabij kan zijn;

 • je helpt de rouwende zijn doelen te bereiken.

 • De lesmomenten

  De opleiding telt 9 lesmomenten en zijn verspreid over het academiejaar 2023 - 2024. 

  De lessen gaan telkens op maandagavond door van 19u tot 22u. Sommige lesmomenten worden afgesloten met een thuisopdracht.

  De cursist wordt gequoteerd op basis van de gevolgde lesmomenten en de ingediende taken. De taken zijn telkens groeimomenten waarbij er niet wordt stilgestaan bij 'goed' of 'fout', wel bij het groeiproces en de verfijning van de verworven inzichten.

De lesdagen

De lessen gaan telkens door op maandagavond van 19u tot 22u. 

Dit zijn de lesdagen:

Maandag 22 april 2024

Maandag 29 april 2024

Maandag 6 mei 2024

Maandag 13 mei 2024

Maandag 27 mei 2024

Maandag 3 juni 2024

Maandag 10 juni 2024

Maandag 17 juni 2024

Maandag 24 juni 2024

 

Het lesprogramma

 • lesdag 1: Wat is rouw en waarom wordt de pijn soms groter na verloop van tijd 

  We staan stil bij wat rouw is en waarom de pijn en het verdriet na verloop van tijd soms groter wordt in plaats van kleiner.


  Waarom leeft iemand op automatische piloot en hoe werkt dit mechanisme, met andere woorden je leert de do’s en don’ts en hoe je nabij kan zijn. 
  Je krijgt methodieken mee om mensen hierin te begeleiden.


  We zoomen ook in op een aantal rouwreacties. In de volgende lessen gaan we hier dieper op in.
   

 • Lesdag 2: Emoties van rouw, wat betekenen ze en hoe ze los maken

  Stromend water voedt, stilstaand water verziekt.

  Gevoelens die lange tijd vastzitten kunnen iemand ‘ziek’ maken zoals depressieve klachten ontwikkelen, futloos, verbitterd, neerslachtig, … worden. Als het verdriet vastzit zijn mensen niet in de mogelijkheid om echte liefde toe te laten en nieuwe verbindingen aan te gaan.


  Om de rouwende hierin te begeleiden staan we de komende lessen stil bij de gevoelens van rouw, verdriet en pijn. Al kunnen we ze herkennen, om ze echt los te maken en te laten stromen vereisen ze elk een andere aanpak. De oorsprong komt dan wel vanuit dezelfde bron, toch belichten ze telkens een ander stuk van het verdriet. Vergelijk het met verliefdheid en blijdschap. Ze toveren allebei een lach op het gezicht, toch gaat het telkens over andere emoties en een ander stuk van dit opladende gevoel. Zo is het ook met gevoelens van pijn, verdriet en rouw.


  In deze lessen staan we stil bij de zeer specifieke gevoelens van rouw, wat ze werkelijk betekenen, wat ze willen vertellen én hoe ermee aan de slag te gaan en ze dus te doorwerken.


  Enkele gevoelens en gedragingen die besproken zullen worden:

  •     Zich terug trekken;
  •     Er als bevroren bij zitten;
  •     Angst;
  •     Woede en kwaadheid;
  •     Niet bij het verdriet en de pijn (kunnen) komen;
  •     Weglopen van het verdriet;
  •     Opluchting;
  •     Schuldgevoelens (in een vervolg les staan we ook specifiek stil bij schuldgevoelens na het laten inslapen van het huisdiertje);
  •     Eenzaamheid (sociale en emotionele eenzaamheid);
  •     Zinloosheid en depressiviteit;
  •     Het leven niet meer zien zitten;
  •     …


  Je leert telkens: 

  •    Het werkelijke gevoel kennen; wat het is, waarom dit gevoel de kop op steekt, wat het betekent, …;
  •     Hoe het gevoel uit te nodigen en dus de cliënt in contact te laten komen en hoe je hem van stilstaand naar stromend water kan brengen;
  •     Welke methodieken je kan inzetten;
  •     Welke vragen te stellen;
  •     Eventueel welke thuisopdrachten je kan meegeven en hoe de vervolgsessies hiermee vormgeven;
  •     …

  In deze les komen ook heel wat opdrachten, methodieken en thuisopdrachten aan bod die je kan inzetten tijdens de sessies.
   

 • Lesdag 3: Emoties van rouw, wat betekenen ze en hoe ze los maken

  Stromend water voedt, stilstaand water verziekt.

  Gevoelens die lange tijd vastzitten kunnen iemand ‘ziek’ maken zoals depressieve klachten ontwikkelen, futloos, verbitterd, neerslachtig, … worden. Als het verdriet vastzit zijn mensen niet in de mogelijkheid om echte liefde toe te laten en nieuwe verbindingen aan te gaan.


  Om de rouwende hierin te begeleiden staan we de komende lessen stil bij de gevoelens van rouw, verdriet en pijn. Al kunnen we ze herkennen, om ze echt los te maken en te laten stromen vereisen ze elk een andere aanpak. De oorsprong komt dan wel vanuit dezelfde bron, toch belichten ze telkens een ander stuk van het verdriet. Vergelijk het met verliefdheid en blijdschap. Ze toveren allebei een lach op het gezicht, toch gaat het telkens over andere emoties en een ander stuk van dit opladende gevoel. Zo is het ook met gevoelens van pijn, verdriet en rouw.


  In deze lessen staan we stil bij de zeer specifieke gevoelens van rouw, wat ze werkelijk betekenen, wat ze willen vertellen én hoe ermee aan de slag te gaan en ze dus te doorwerken.


  Enkele gevoelens en gedragingen die besproken zullen worden:

  •     Zich terug trekken;
  •     Er als bevroren bij zitten;
  •     Angst;
  •     Woede en kwaadheid;
  •     Niet bij het verdriet en de pijn (kunnen) komen;
  •     Weglopen van het verdriet;
  •     Opluchting;
  •     Schuldgevoelens (in een vervolg les staan we ook specifiek stil bij schuldgevoelens na het laten inslapen van het huisdiertje);
  •     Eenzaamheid (sociale en emotionele eenzaamheid);
  •     Zinloosheid en depressiviteit;
  •     Het leven niet meer zien zitten;
  •     …


  Je leert telkens: 

  •    Het werkelijke gevoel kennen; wat het is, waarom dit gevoel de kop op steekt, wat het betekent, …;
  •     Hoe het gevoel uit te nodigen en dus de cliënt in contact te laten komen en hoe je hem van stilstaand naar stromend water kan brengen;
  •     Welke methodieken je kan inzetten;
  •     Welke vragen te stellen;
  •     Eventueel welke thuisopdrachten je kan meegeven en hoe de vervolgsessies hiermee vormgeven;
  •     …

  In deze les komen ook heel wat opdrachten, methodieken en thuisopdrachten aan bod die je kan inzetten tijdens de sessies.

 • Lesdag 4: Emoties van rouw, wat beteken ze en hoe ze los maken

  Stromend water voedt, stilstaand water verziekt.

  Gevoelens die lange tijd vastzitten kunnen iemand ‘ziek’ maken zoals depressieve klachten ontwikkelen, futloos, verbitterd, neerslachtig, … worden. Als het verdriet vastzit zijn mensen niet in de mogelijkheid om echte liefde toe te laten en nieuwe verbindingen aan te gaan.


  Om de rouwende hierin te begeleiden staan we de komende lessen stil bij de gevoelens van rouw, verdriet en pijn. Al kunnen we ze herkennen, om ze echt los te maken en te laten stromen vereisen ze elk een andere aanpak. De oorsprong komt dan wel vanuit dezelfde bron, toch belichten ze telkens een ander stuk van het verdriet. Vergelijk het met verliefdheid en blijdschap. Ze toveren allebei een lach op het gezicht, toch gaat het telkens over andere emoties en een ander stuk van dit opladende gevoel. Zo is het ook met gevoelens van pijn, verdriet en rouw.


  Ook in deze les staan we stil bij de zeer specifieke gevoelens van rouw, wat ze werkelijk betekenen, wat ze willen vertellen én hoe ermee aan de slag te gaan en ze dus te doorwerken.


  Enkele gevoelens en gedragingen die besproken zullen worden:

  •     Zich terug trekken;
  •     Er als bevroren bij zitten;
  •     Angst;
  •     Woede en kwaadheid;
  •     Niet bij het verdriet en de pijn (kunnen) komen;
  •     Weglopen van het verdriet;
  •     Opluchting;
  •     Schuldgevoelens (in een vervolg les staan we ook specifiek stil bij schuldgevoelens na het laten inslapen van het huisdiertje);
  •     Eenzaamheid (sociale en emotionele eenzaamheid);
  •     Zinloosheid en depressiviteit;
  •     Het leven niet meer zien zitten;
  •     …


  Je leert telkens: 

  •    Het werkelijke gevoel kennen; wat het is, waarom dit gevoel de kop op steekt, wat het betekent, …;
  •     Hoe het gevoel uit te nodigen en dus de cliënt in contact te laten komen en hoe je hem van stilstaand naar stromend water kan brengen;
  •     Welke methodieken je kan inzetten;
  •     Welke vragen te stellen;
  •     Eventueel welke thuisopdrachten je kan meegeven en hoe de vervolgsessies hiermee vormgeven;
  •     …

  In deze les komen ook heel wat opdrachten, methodieken en thuisopdrachten aan bod die je kan inzetten tijdens de sessies.

 • Lesdag 5: Rouwfasen en hoe de rouwende ondersteunen volgens de rouwfase

  Rouw is dan wel voor iedereen uniek en individueel, toch maken mensen in rouw een aantal gelijklopende fasen door. Je krijg inzicht in deze fasen. 


  Je zag ondertussen wat rouw is en wat het met de rouwende doet. In deze lessen bouwen we daarop verder en geven we je ook een kader mee om, naast de impact van het verdriet en het verlies, op te sporen in welke rouwfase of rouwtaak iemand zich situeert. Inzichten hierin zijn essentieel om de cliënt gepast te kunnen ondersteunen.

  Iedere rouwfase heeft specifieke kenmerken, waarbij de rouwende bepaalde inzichten en gevoelens aankan of net nog niet aankan. Het is dus zeer belangrijk om de sessies, vraagstelling, methodieken en creatieve manieren om met mensen in rouw in gesprek te gaan hierop aan te passen.


  Zo voelt de rouwende zich werkelijk begrepen, gehoord en gezien. 

  Iedere rouwfase wordt besproken en er worden tal van creatieve manieren meegegeven die je kan inzetten tijdens de sessies. Na deze les zal je je dus volledig kunnen afstemmen op de noden en de behoeften van de rouwende en hoe je hem kan ondersteunen.


  We staan ook stil bij een aantal veel voorkomende vragen en bezorgdheden en uiteraard hoe je hierop gepast kan reageren:

  • Gaat die pijn ooit weg of blijft het even intens?
  • Ik ben bang dat ik nooit meer gelukkig zal zijn.
  • Ik voel me schuldig omdat ik plezier heb gemaakt.
  • Ik wil nooit meer een huisdier. De pijn als het sterft is te intens.
  • Hoe moet het nu verder? Hoe moet IK nu verder?
  • ...
 • Lesdag 6: Rouwfasen en hoe de rouwende ondersteunen volgens de rouwfase

  Iedere rouwfase heeft specifieke kenmerken, waarbij de rouwende bepaalde inzichten en gevoelens aankan of net nog niet aankan. Het is dus zeer belangrijk om de sessies, vraagstelling, methodieken en creatieve manieren om met mensen in rouw in gesprek te gaan hierop aan te passen.


  Zo voelt de rouwende zich werkelijk begrepen, gehoord en gezien. 

  Iedere rouwfase wordt besproken en er worden tal van creatieve manieren meegegeven die je kan inzetten tijdens de sessies. Na deze les zal je je dus volledig kunnen afstemmen op de noden en de behoeften van de rouwende en hoe je hem kan ondersteunen.


  We staan ook stil bij een aantal veel voorkomende vragen en bezorgdheden en uiteraard hoe je hierop gepast kan reageren:

  • Gaat die pijn ooit weg of blijft het even intens?
  • Ik ben bang dat ik nooit meer gelukkig zal zijn.
  • Ik voel me schuldig omdat ik plezier heb gemaakt.
  • Ik wil nooit meer een huisdier. De pijn als het sterft is te intens.
  • Hoe moet het nu verder? Hoe moet IK nu verder?
  • ...
 • Lesdag 7: Het overlijden

  De pijn en het gemis wanneer een huisdier sterft is groot. Toch kan de rouwende voor extra uitdagingen komen te staan zoals bij; hoe is het huisdier gestorven?

  • Is het plots overleden? 
  • Was het huisdiertje ziek en kon je afscheid nemen?
  • Moest je het huisdiertje laten inslapen?

  Het verlies wordt telkens anders beleefd. Daarmee bedoelen we; het pakketje waarmee de rouwende aan zijn rouw begint is anders verdeeld. 


  Het plotse karakter of de omstandigheden van een overlijden kunnen ervoor zorgen dat het langer duurt tot iemand bij zijn verdriet geraakt net omdat de rouwende moet afrekenen met extra gevoelens zoals woede, kwaadheid, gevoelens van schuld, … waardoor de cliënt bovenop de pijn en het verdriet zich eerst een weg moet zien te banen doorheen deze gevoelens. 


  De gevoelens van kwaadheid, woede, … komen dus bovenop zijn verdriet.

  Je leert hoe in gesprek te gaan met de rouwende en hoe je de vervolgsessies kan vormgeven. 


  Zo is het veelal ook als de rouwende voor de moeilijke keuze komt te staan: ‘Laat ik het huisdiertje in slapen of niet?’ De twijfels, schuldgevoelens en zelfverwijt kunnen achteraf enorm de kop opsteken. 


  In deze les leer je ook de rouwende begeleiden:

  •     Wanneer hij voor de keuze staat om het huisdiertje te laten in slapen;
  •     Wanneer hij de keuze reeds heeft gemaakt en het huisdiertje dus al is ingeslapen.

  Je leert de rouwende antwoorden te vinden op de vragen ‘Hoe had ik het anders kunnen doen?’ ‘Heb ik er goed aan gedaan?’ ‘Moest ik sneller beslist hebben’, ‘Heb ik te snel beslist?’ of ‘Heb ik juist gehandeld?’
   

 • Lesdag 8: Stervensbegeleiding van het huisdier

  De kracht van liefde is dat je het allerbeste wilt voor je geliefde (huisdiertje). 

  • Wat heeft een stervend huisdiertje nodig?
  • Hoe kan de cliënt het stervend huisdiertje nabij zijn?
  • Hoe kan hij afscheid nemen van het huisdiertje als er geen interactie meer mogelijk is?
  • Hoe kan de cliënt zich afstemmen op de ziel van het huisdiertje?
  • Wat gebeurt er als het huisdiertje sterft op zielsniveau en op lichamelijk niveau?


  Dit en nog veel meer kom je te weten tijdens deze les.

 • Lesdag 9: Hoe je praktijk starten?

  In deze les staan we stil bij hoe je je praktijk kan starten. We geven je enkele inside tips mee en helpen je op weg om jouw praktijk te beginnen. 


  We begeleiden je in deze les ook verder hoe je je praktijk vanuit een veilige (financiële) omgeving kan uitbouwen als je werkloos bent en een uitkeringsvergoeding geniet.


  Na deze les volgt de diploma-uitreiking waarmee je je kan vestigen als zelfstandig ‘Rouwcoach bij overlijden huisdieren'.

Praktisch

 • Het inschrijvingsgeld

  Deze opleiding kost 574 excl BTW en 695 incl BTW

  In deze prijs zit de werkmiddelen, uitgewerkte gespreksactiviteiten, een goede dosis zelfvertrouwen en een ferm gevulde rugzak met kennis waarmee je direct aan de slag kan.

  Al onze opleidingen bieden we aan betaalbare prijs aan. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil bij ons terecht kan, en dat iedereen die zich (verder) wil bijscholen daartoe de kans krijgt. We spenderen geen grote budgetten aan dure locaties, drukwerken, erkenningen, publiciteit, internet marketing, enzovoort. We richten ons liever op wat er echt toe doet. De kosten die we daarbij uitsparen hoeven we dan ook niet door te rekenen :)

 • Inschrijven

  We werken telkens in kleine groep, de inschrijvingen zijn beperkt. 

  Wil je je inschrijven of wil je meer info? Stuur een bericht naar info@rouwenverliesVlaanderen.com 

  Kan je niet wachten en wil je je onmiddellijk inschrijven? Dan kan je 695 euro storten op het rekeningnummer van Rouw en verlies Vlaanderen:

  BE33 9501 4545 2946.

  Gebruik je daarbij '22/04+ voornaam+naam coach huisdier' als medelding? Het is belangrijk dat we je mailadres hebben, net omdat de opleiding online doorgaat stuen we je alle info en aanmeldingslink via mail door. Stuur ons daarom een mailtje dat je je overschrijving maakte.

  Je krijgt van ons een bevestigingsmail dat we je betaling hebben ontvangen. Zo weet je dat alles goed is verlopen.

 • Diploma

  Aan het einde van de opleiding ben je de trotse bezitter van het diploma Rouwcoach bij overlijden huisdier.

  Jouw diploma hangt straks op in jouw eigen kantoor. 

  Samen met jouw docent werk je naar je diploma toe. Met de bekwame hulp van Rouw en verlies Vlaanderen en natuurlijk door jouw inzet kan je met een gerust hart de uitreiking van het diploma tegemoet zien.

 • Online

  De opleiding gaat online door. We gebruiken Zoom.

  Kent Zoom nog een aantal geheimen voor je? Hier vind je een heldere uitleg hoe je kan deelnemen aan een opleiding via Zoom.

Enkele vragen op een rijtje

 • Is er voorkennis nodig?

  Je hoeft geen maatschappelijk werker of psycholoog te zijn om deel te nemen aan deze opleiding. Heb je een open houding, wil je bij leren en wil je mensen in verdriet en rouw helpen? Dan kom je met deze attitudes aardig op weg. En de rest, dat leer je wel :)

 • Wat kan ik met de opleiding doen?

  Of je nu professioneel met mensen in verdriet omgaat of in je eigen leven, je zal rouwenden nabij kunnen zijn en een echte steun voor hen zijn. En dit vanuit een comfortabele houding waarbij je vanuit zelfvertrouwen een diepgaand gesprek kan voeren. Gevoelens en thema's zullen je niet (meer) overspoelen.

 • Wat kan ik met het diploma doen?

  Na het behalen van het diploma kan je je eigen praktijk beginnen als Rouwcoach bij overlijden huisdieren!

 • Wanneer wordt de aanmeldingslink opgestuurd?

  De aanmeldingslink wordt ongeveer een week voor aanvang van de opleiding opgestuurd.

 • Ik heb de aanmeldingslink niet ontvangen. Wat nu?

  Het kan gebeuren dat de mail met de aanmeldingslink in de Spam box is terecht gekomen, omdat we alle cursisten in een keer aanschreven. Uiteraard in BCC om de privacy te waarborgen. Het kan dan voorkomen dat de mail niet in de gebruikelijke inbox terecht komt, maar bij de spam.

  We sturen de aanmeldingslink altijd een paar dagen voor aanvang van de opleiding naar de cursist door. Ga bij de verantwoordelijke of diegene die de inschrijving op zich nam na of de mail bij hem/haar is terecht gekomen. Het gebeurt jammer genoeg vaker dat deze het nalaat om jouw mailadres door te geven, zelfs na herhaaldelijk vragen van onze kant uit. We gebruiken het bij ons gekende mailadres! 

  Bekijk zeker de betaling na:

  Heb je geen aanmeldingslink van ons ontvangen? Bekijk dan zeker de betaling na. De uitnodiging, de PowerPoint en de aanmeldingslink worden pas verstuurd na ontvangst van betaling.

  Ik heb betaald maar ik krijg geen aanmeldingslink. Wat nu?

  Heb je betaald en heb je niets van ons ontvangen? Stuur ons dan onmiddelijk een mail met uittreksel van betaling in PDF. We accepteren enkel het bankuittreksel, zo kunnen we de datum van betaling opzoeken in onze rekeninguittreksels en de medeling in één oogopslag zien. Want de oorzaak ligt meestal bij het gebruik van een verkeerde mededeling, een mededeling die we noch kunnen koppelen aan een cursist, noch aan een opleiding. 

  Heb je de betaling gemaakt voordat je de factuur hebt ontvangen en was zo de gestructureerde mededeling niet gekend? Geen probleem. Maar gebruik hiervoor altijd 'datum opleiding+ jouw voornaam en naam' bvb: '22/04 Mieke Deltomme coach huisdier'.

  Stuur ons ook een mail. Zo kunnen we jouw betaling aan jouw mailadres koppelen. Zonder mailadres of contactgegevens kunnen we je geen mail met aanmeldingslink en cursusmateriaal bezorgen.

   

 • Ik wil er graag bij zijn, maar ik kan niet op die dagen. Wordt de opleiding herhaald?

  Wil je er heel graag bij zijn, maar lukt het je niet. Geen nood!

  We herhalen de opleiding op woensdag 22 mei. We gaan ook dan telkens van start om 19u tot 22u.

  Meer info? Ga naar 'Activiteiten' en klik op 22 mei.

 • Wat als ik er een les niet bij kan zijn?

  Geen probleem. We nemen alle lessen op. De audio wordt de dag nadien opgestuurd. Zo kan je een les inhalen als je er eens niet bij kon zijn.

 • Ik heb een BTW-nummer of ondernemingsnummer. Kan ik de factuur zakelijk inbrengen?

  Heb je een eigen zaak, praktijk of kan je de opleiding zakelijk declareren? Dan kan je de factuur inbrengen. 

 • Is de opleiding duur?

  Het is ons doel om kennis een stevige plek in de maatschappij te geven. Daar is een echte organisatie voor nodig, een technisch platform en inzet van vele medewerkers. In de cursus zit een jarenlange studie, training en onderzoek in van Rouw- en verliestherapeut en docent Mieke Deltomme. Ze heeft haar eigen praktijk als rouwtherapeute en vertrekt dus telkens vanuit de praktijk. Ook schreef ze veel boeken over rouw en ontwikkelde ze een aantal werkboeken.

   Daarnaast zouden we iedereen op het hart willen drukken: het leren van gesprekstechnieken en het leren integreren van zowel de eigen verlieservaringen als die van de rouwende is een zeer waardevolle investering in gezondheid, levensgeluk en een vrijer leven.

 • Is de opleiding tijdsintensief?

  Voor een groot stuk bepaal je dat zelf. De opleiding bestaat uit 9 lessen en soms wordt daaraan een thuisopdracht gekoppeld. Hoe meer je je in de cursus wil verdiepen, hoe meer tijd het vraagt. Toch zijn we van mening dat je later - paradoxaal - er net tijd mee wint. Je gaat grondiger te werk en daardoor ga je steviger op je benen staan. 

  We bieden een gemiddeld ritme aan van een les per twee weken. Versnellen is hierbij niet aangewezen. Je krijgt niet alleen veel (nieuwe) informatie mee, af en toe zal wat aangereikt wordt je raken. Een oude wonde, een verlies dat nog niet is verwerkt, verworven inzichten, ... Je zal soms de behoefte voelen om tijd te nemen om dit alles te verwerken en een plekje te geven. Soms zal je merken dat je behoefte hebt aan af en toe een week geen huiswerk om de gevoelens te laten bezinken. Daarom spreiden we het aantal thuisopdrachten over de opleiding. Je zal dus niet iedere keer thuisopdrachten mee krijgen. 

 • Wat als ik vastloop?

  Dan geven we je een zetje. Dat kan op verschillende manieren. Je kan altijd jouw vraag of waar je tegenaan loopt per mail stellen. De medewerkers hebben ook kennis van verlies en rouw en kunnen je vaak antwoord geven op je vraag. Is dat niet het geval, dan wordt je vraag voorgelegd aan Mieke Deltomme. Ze is je docent in deze opleiding. Aarzel zeker niet om haar op de hoogte te brengen als je in de knoop zit.

 • Ik heb nog een vraag.

  Heb je nog een vraag of wil je wat meer informatie? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.