Schrijver persoonlijke uitvaart

Altijd zelf aan de slag willen gaan als schrijver van een uitvaart of begrafenisplechtigheid? 

In de opleiding ‘Schrijver persoonlijke uitvaart’ leer je hoe je een persoonlijke uitvaart schrijft. Na het volgen van de opleiding kan je als schrijver van uitvaarten aan de slag als freelancer, zelfstandige of in dienstverband bij een begrafenisonderneming.
 

Afscheid nemen van een geliefde is van beslissende betekenis om het rouwproces goed aan te vangen. Het is loslaten van wie ooit was om op een andere manier vast te houden. Je laat fysiek los door emotioneel binnen te laten.  

Een persoonlijke uitvaart is niet zomaar een uitvaart. 

Een persoonlijke uitvaart onderstreept de unieke persoon die de overledene was. De overledene was tijdens zijn leven een mens met een eigen identiteit, persoonlijkheid en een uniek levensverhaal. Hij verdient een individueel, karaktervol en passend afscheid die hem typeert en respecteert.

Ieder mens is verschillend, iedere band is verschillend. 

Als schrijver persoonlijke uitvaart breng je deze verschillen samen tot een mooi en verhalend geheel waar iedereen zich in herkent. Je brengt het unieke pad onder woorden die de overledene aflegde en de unieke blauwprint die hij op het leven van de nabestaanden had en heeft. Het betekent niet dat iemand buitengewone dingen heeft gedaan of een speciaal pad bewandelde. Neen, zeker niet. Het is eerder omgekeerd. Net in de kleine dagelijkse bezigheden zit  de grootsheid van iemands leven. Net in de kleine dingen en dagdagelijkse dingen zit het grootste gemis.
Als schrijver van een persoonlijke uitvaart ga je op zoek naar het unieke en tegelijk het dagdagelijkse waarin de geliefde gemist wordt en verder leeft.

We wisselen theorie en praktijkvoorbeelden af. Je gaat telkens ook zelf aan de slag waardoor je je eigen stijl gaat ontwikkelen en verfijnen.

De training biedt je een veilige omgeving waarin je naar hartenlust kunt experimenteren, oefenen. 

 

Je leert onder andere:

 • Hoe de tekst van het levensverhaal wordt opgebouwd;

 • Welke bouwstenen er zijn om het levensverhaal te vertellen;

 • Hoe je je eigen stijl gaat ontwikkelen;

 • Hoe je in gesprek gaat met de nabestaanden ifv het levensverhaal;

 • Hoe je op een respectvolle manier omgaat met gevoelige zaken;

 • Hoe je de uitvaart persoonlijk kan maken en hoe je de nabestaanden hierin begeleidt;

 • ...

 • De lesmomenten

  De opleiding telt 15 lesmomenten en zijn verspreid over het academiejaar 2022 - 2023 en 2023 -2024. 

  De lessen gaan telkens op zaterdagvoormiddag door van 9u tot 12u. Sommige lesmomenten worden afgesloten met een thuisopdracht.

  Op het einde van de opleiding volgt een examen.

De lesdagen

De lessen gaan telkens door op zaterdag van 9u tot 12u

zaterdag 6 mei 2023:

 • Introductie 
 • bespreking van een aantal uitvaarten

zaterdag 13 mei 2023:

 • structuur en opbouw ontleden aan de hand van concrete uitvaarten

zaterdag 20 mei 2023:

 • de bouwstenen van het levensverhaal verteld tijdens de uitvaart

zaterdag 27 mei 2023:

 • de opbouw van het levensverhaal

zaterdag 10 juni 2023:

 • het gesprek met de nabestaanden leiden

zaterdag 17 juni 2023:

 • oefenen in het schrijven van een  levensverhaal en het ontwikkelen van je eigen stijl

zaterdag 24 juni 2023:

 • oefenen in het schrijven van een levensverhaal en het ontwikkelen van je eigen stijl

zaterdag 2 september 2023:

 • oefenen in het schrijven van een levensverhaal en het ontwikkelen van je eigen stijl
 • oefenen in het voordragen van het levensverhaal

zaterdag 16 september 2023:

 • een goed begin en einde schrijven

zaterdag 14 oktober 2023:

 • overschouwingen over leven, dood en de herinneringen

zaterdag 28 oktober 2023:

 • voorbereiding op het examen in het schrijven en voordragen

zaterdag 18 november 2023:

 • oefenexamen in het schrijven en voordragen 

zaterdag 2 december 2023:

 • examen groep 1

zaterdag 9 december 2023:

 • examen groep 2

zaterdag 16 december 2023:

 • diploma- uitreiking

Het lesprogramma

 • lesdag 1: Introductie en bespreking van een aantal uitvaarten

  In deze eerste les staan we stil bij een aantal specifieke uitgangspunten van de persoonlijke uitvaart. Aan de hand van een aantal uitvaarten bekijken we dit van dichterbij. 

  In deze les krijg je inzichten in een aantal minder evidentie levensverhalen en hoe je die op warme en tegelijk waarheidsgetrouwe manier kan omschrijven.

  • We staan stil bij een dochter die een moeilijke band had met haar overleden moeder;
  • Het levensverhaal van een alcoholverslaafde man die een volwassen dochter achter laat;
  • Het levensverhaal van een alcoholverslaafde moeder die een klein kind achter laat waarbij de uitvaart troost en steun biedt aan het kindje.

  Een introductie in jouw rol als schrijver en spreker van de uitvaart. Je bent immers de steunpilaar voor de nabestaanden. Welke taken zijn onmiddellijk verbonden aan jouw functie en welke onuitgesproken taken en steun wordt je door de familie gegeven?

 • Lesdag 2: Structuur en opbouw ontleden aan de hand van concrete voorbeelden

  De levensverhalen tijdens een uitvaarten kennen een bepaalde structuur. Natuurlijk is iedere plechtigheid individueel ingekleurd, toch is het kader waarin gekleurd wordt min of meer hetzelfde. 

  Een goede uitvaart vormt een geheel. Het is een lopend levensverhaal. Een uitvaart met een sterke opbouw en structuur voelt natuurlijk en mooi aan. 

  Aan de hand van vijf uitgewerkte plechtigheden gaan we de structuur ontleden. 

  Je krijgt ook een goed uitgewerkt en zeer toepasbaar sjabloon aangereikt. Het dient als kader voor de uitvaart. Zo krijg je een onmiddellijk toepasbare structuur waarin je de bouwstenen en het levensverhaal kan in verwerken. Het geeft een duidelijk gestructureerd overzicht van wat je wilt vertellen, in welke alinea wat komt en hoe je het levensverhaal begint en afsluit. Dat geeft houvast tijdens het schrijven van de uitvaart. Hoe fijn is dat! Maar het is zelfs nog fijner voor de aanwezigen; ze krijgen het levensverhaal te horen in een goed opgebouwde logische structuur. Het plaatje klopt. 

  In deze les bekijken we een aantal grote blokken. In de vervolglessen leer je hoe deze grote blokken zijn opgebouwd en welke bouwstenen je daarvoor kan gebruiken.

  De theorie is gekoppeld aan uitgewerkte praktijkvoorbeelden. 

  Je werkt een aantal opdrachten in groepjes uit.

 • Lesdag 3: De bouwstenen van het levensverhaal verteld op de uitvaart

  In vorige les leerde je de grote structuur van de uitvaart kennen. In deze les en in een aantal vervolglessen staan we stil bij de bouwstenen:

  • Welke bouwstenen zijn er?
  • Welke kan je gebruiken?
  • Kan je ze afwisselen en waar let je dan op?
  • Hoe houd je het uitgebalanceerd?

  Met de structuur en plaats die deze bouwstenen in de plechtigheid krijgen kan gespeeld worden. Een afwisseling in deze bouwstenen zorgt ervoor dat de plechtigheid levendig is. Er zit een bepaalde flow in. Het houdt mensen er met hun aandacht bij.


  Je leert ook overgangszinnen te gebruiken om zo twee verschillende onderwerpen met elkaar te verbinden.

  Aan de hand van vijf uitvaarten verdiep je jezelf in de structuur, logische opbouw en bouwstenen.

  In het tweede deel van de les ga je hiermee praktisch aan de slag. Je leert stap voor stap jouw eigen stem en stijl te ontdekken. Een bijzonder mooie en boeiende zoektocht die jouw teksten een unieke toets geven!

  Je leert je onderscheiden van de collega schrijvers.

 • Lesdag 4: Opbouw van het levensverhaal

  In de vorige les kreeg je de bouwstenen aangereikt om een uitvaart te schrijven. We stonden stil bij de opbouw en zoomden in op de bouwstenen waarmee deze grote blokken gebouwd worden.


  In deze les staan we stil bij de opbouw van het levensverhaal. Ook dit volgt een logisch en goed uitgewerkte structuur zodat het levensverhaal coherent en vloeiend verteld wordt. 

  Op het eerste zicht ga je voorbij aan de opbouw van het levensverhaal. Goed zo! Dit betekent dat het vloeiend, passend en stromend verteld wordt. 
  Je leert de flow van een goed verteld levensverhaal kennen en je leert dat het levensverhaal allesbehalve lineaire wordt verteld. We ontleden een aantal uitvaarten. 

  We doen dit aan de hand van vijf uitgewerkte uitvaarten.

 • Lesdag 5: Het gesprek met de nabestaanden leiden

  In deze les leer je:

  • Hoe je de nabestaanden ontvangt en aanspreekt;
  • Hoe je het verloop van het gesprek vormgeeft;
  • Hoe het gesprek te leiden;
  • Hoe de persoonlijke wensen van de nabestaanden en overledene te kennen;
  • Hoe je informatie verzamelt op een respectvolle en warme manier;
  • Welke vragen je stelt;
  • Hoe je het gesprek in handen houdt;

  Je krijgt ook:

  • Een checklijst om zeker alle informatie te hebben bevraagd;
  • Je krijgt een up to date vragenlijst mee om in gesprek te gaan met de nabestaanden. 

  Ook staan we stil bij:

  • Wat als een gesprek stroef verloopt en wat je kan doen;
  • Wat als er een stortvloed aan informatie op je afkomt en je dreigt overspoeld te geraken, en uiteraard wat je kan doen;
  • Wat met gevoelige zaken en hoe er op respectvolle manier mee om te gaan;

  Je oefent in het gesprek voeren én een levensverhaal neer te schrijven.

 • Lesdag 6: Op zoek naar jouw unieke stijl

  In de volgende drie lessen ontwikkel je aan de hand van oefeningen en opdrachten jouw unieke stijl te ontdekken en verfijnen:

  • Je gaat op zoek naar jouw unieke stijl om een gesprek te voeren;
  • Informatie te verzamelen;
  • Een uitvaart uit te schrijven;
  • Wat jou uniek maakt;
  • Je gaat op zoek naar de gepaste bouwstenen om de uitvaart stromend, mooi en memorabel te maken

  Je leert en oefent uitvaarten te schrijven en deze op gepaste integere manier voor te dragen. 

 • Lesdag 7: Jouw unieke stijl ontwikkelen

  In de volgende drie lessen ontwikkel je aan de hand van oefeningen en opdrachten jouw unieke stijl te ontdekken en te verfijnen.
  Je leert en oefent uitvaarten te schrijven en deze op gepaste integere manier voor te dragen. 

  Zoals in de vorige les:

  • Ga je op zoek naar jouw unieke stijl om een gesprek te voeren;
  • Informatie te verzamelen;
  • Een uitvaart uit te schrijven;
  • Wat jou uniek maakt;
  • Je gaat op zoek naar de gepaste bouwstenen om de uitvaart stromend, mooi en memorabel te maken

  Je oefent in voordragen.
   

 • Lesdag 8: Jouw unieke stijl verfijnen
  • Ga je op zoek naar jouw unieke stijl om een gesprek te voeren;
  • Informatie te verzamelen;
  • Een uitvaart uit te schrijven;
  • Wat jou uniek maakt;
  • Je gaat op zoek naar de gepaste bouwstenen om de uitvaart stromend, mooi en memorabel te maken

  Je oefent in voordragen.
   

  Je krijgt een thuisopdracht mee. Deze vormt de basis voor het examen en het behalen van het diploma 'schrijver uitvaart'.

 • Lesdag 9: Een passend begin en einde schrijven

  Het begin, middenstuk en einde staan niet los van elkaar. Ze verbinden en versterken elkaar. Een passend en goed begin zorgen ervoor dat de cirkel van de uitvaart rond is. 


  Hoe begin je aan het begin? Hoe eindig je een plechtigheid?


  In deze les word je meegenomen in de flow van een goed en passend begin en einde. Het bepaalt mee de sfeer van het levensverhaal en hoe de overledene zal herinnerd worden.

  We ontleden het begin, einde van:

  • een jongeman die veel te vroeg overleed en als plots uit het leven stapte;
  • een jongeman die veel te vroeg overleed en uit het leven stapte na vele jaren van vechten;
  • een overlijden door slepende ziekte.

  We overschouwen een aantal diepmenselijke thema’s, zoals:

  • overdenkingen op de dood;
  • overdenkingen op afscheid nemen;
  • overdenkingen op steun, troost, herinneringen;
  • overdenkingen op het leven;
  • overdenkingen op hoe het nu verder gaat.

  Uit deze grote verzameling aan overdenkingen ga je op zoek naar wat:

  • Passend is voor specifieke situaties (zelfdoding, plots overlijden, slepende ziekte, veel te vroeg overleden, een lang leven, enzovoort);
  • Passend is en tot jouw unieke stijl bijdraagt.

  We verfijnen dit aan de hand van telkens drie uitgewerkte plechtigheden. In de vervolglessen krijg je telkens terug andere voorbeelden aangereikt. 


  Je brengt deze nieuwe kennis en inzichten in praktijk. Je gaat dus zelf aan de slag.
   

 • Lesdag 10: Een passend begin en einde schrijven

  We bouwen verder op de voorgaande les. 
  We nemen er een aantal evidente en niet-evidente levensverhalen en dus begin- en eindes bij:

  • er was weinig tot geen contact meer tussen de nabestaanden en de overledene;
  • iemand die plots overlijdt;
  • een moord.


  Je gaat oefenen zowel in het schrijven als in het voordragen. 

 • Lesdag 11: Overdenkingen over leven, dood en de herinneringen

  We bouwen verder op de voorgaande lessen.

  In deze les staan we stil bij een aantal overschouwingen over heel belangrijke thema's. Je herwerkt een aantal overdenkingen naar jouw eigen stijl.

 • Lesdag 12: Oefenexamen

  In deze les leg je een oefenexamen af. 


  Je krijgt onmiddellijke feedback op je tekst, de opbouw van het levensverhaal, de plechtigheid en het voordragen. Zo kan je met een gerust hart aan het examen deelnemen.

 • Lesdag 13: Examen groep 1

  Examen groep 1

 • Lesdag 14: Examen groep 2

  Examen groep 2

 • Lesdag 15: Evaluatie, nabeschouwing en diploma uitreiking

Wat zit er in het inschrijvingsgeld?

 • Een stevige en solide opleiding om onmiddellijk aan de slag te kunnen gaan als schrijver en spreker van uitvaart. Je kan er als freelancer en zelfstandige mee aan de slag en/of bij een begrafenisondernemer in dienstverband;
   

 • Een inspiratiemap met een 20- tal uitgewerkte uitvaarten met rijke verscheidenheid aan:

  •    Doodsoorzaken (zelfdoding, slepende ziekte, overdosis, lang en gelukkig leven, plots overlijden, moord)
  •    Relaties (van warme en liefdevolle relaties tot getroebleerde)
  •    Leeftijden (jongeren, volwassenen en ouderen)

 • Blanco sjabloon met bouwstenen aan de hand van een handig document die je kan aanpassen volgens de uitvaart en je eigenheid;
   

 • 100 inspiratietekstjes voor een mooi en passend begin en/of einde;
   

 • Een stevige poëziebundel met honderden uitvaartpoëzie;
   

 • Het examengeld.

Praktisch

 • Het inschrijvingsgeld

  Deze opleiding kost 1198 excl BTW en 1450 incl BTW

  Wat zit er in het inschrijvingsgeld?

   

  • Een stevige en solide opleiding om onmiddellijk aan de slag te kunnen gaan als schrijver en spreker van uitvaart. Je kan er als freelancer mee aan de slag en/of bij een begrafenisondernemer;
  • Een inspiratiemap met een 20- tal uitgewerkte uitvaarten met rijke verscheidenheid aan:
  •       Doodsoorzaken (zelfdoding, slepende ziekte, overdosis, lang en gelukkig leven, plots overlijden, moord)
  •       Relaties (van warme en liefdevolle relaties tot getroebleerde)
  •       Leeftijden (jongeren, volwassenen en ouderen)
  • Een blanco sjabloon met bouwstenen aan de hand van een handig document die je kan aanpassen volgens de uitvaart en de eigenheid
  • 100 inspiratietekstjes voor een mooi en passend begin en/of einde
  • Een stevige poëziebundel met honderden uitvaartpoëzie;
  • Het examengeld

  Al onze opleidingen bieden we aan betaalbare prijs aan. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil bij ons terecht kan, en dat iedereen die zich (verder) wil bijscholen daartoe de kans krijgt. We spenderen geen grote budgetten aan dure locaties, drukwerken, erkenningen, publiciteit, internet marketing, enzovoort. We richten ons liever op wat er echt toe doet. De kosten die we daarbij uitsparen hoeven we dan ook niet door te rekenen :)

 • Inschrijven

  We werken telkens in kleine groep, de inschrijvingen zijn beperkt. 

  Wil je je voor deze opleiding inschrijven? Stuur dan een mail naar info@rouwenverliesVlaanderen.com.

  Kan je niet wachten en wil je je onmiddellijk inschrijven? Dan kan je 1450 euro storten op het rekeningnummer van Rouw en verlies Vlaanderen:

  BE33 9501 4545 2946.

  Gebruik je daarbij 'je voornaam+naam+6/05 Uitvaart' als medelding? Het is belangrijk dat we je mailadres hebben, net omdat de opleiding online doorgaat stuen we je alle info en aanmeldingslink via mail door. Stuur ons daarom een mailtje dat je je overschrijving maakte.

  Je krijgt van ons een bevestigingsmail dat we je betaling hebben ontvangen. Zo weet je dat alles goed is verlopen.

 • Diploma

  Aan het einde van de opleiding ben je de trotse bezitter van het diploma Schrijver uitvaart.

  Samen met jouw docent werk je naar je diploma toe. Met de bekwame hulp van Rouw en verlies Vlaanderen en natuurlijk door jouw inzet kan je met een gerust hart de uitreiking van het diploma tegemoet zien.

 • Online

  We gebruiken Zoom. Twee weken voor aanvang van de opleiding krijg je de aanmeldingslink toegestuurd.

  Kent Zoom nog een aantal geheimen voor je? Hier vind je een heldere uitleg hoe je kan deelnemen aan een opleiding via Zoom.

Enkele vragen op een rijtje

 • Is er voorkennis nodig?

  Je hoeft geen schrijver te zijn om deel te nemen aan deze opleiding. Heb je een open houding, wil je bij leren en wil je de overledene een mooie uitvaart geven? Dan kom je met deze attitudes aardig op weg. En de rest, dat leer je wel :)

 • Wat kan ik met de opleiding doen?

  Na het volgen van de opleiding kan je aan de slag gaan als schrijver uitvaart:

  • als freelancer bij een of meerder begrafenisondernemers;
  • als zelfstandig schrijver van uitvaarten;
  • in dienstverband bij een begrafenisondernemer.

   

 • Ik heb een BTW-nummer of ondernemingsnummer. Kan ik de factuur zakelijk inbrengen?

  Heb je een eigen zaak, praktijk of kan je de opleiding zakelijk declareren? Dan kan je de factuur inbrengen. 

 • Is de opleiding duur?

  Het is ons doel om kennis een stevige plek in de maatschappij te geven. Daar is een echte organisatie voor nodig, een technisch platform en inzet van vele medewerkers. In de cursus zit jarenlange ervaring, training en onderzoek.

  Je krijgt heel wat zeer bruikbaar en onmiddellijk toepasbaar materiaal aangereikt. Een schat aan informatie waarmee je onmiddellijk aan de slag kan gaan.

 • Is de opleiding tijdsintensief?

  Voor een groot stuk bepaal je dat zelf. De opleiding bestaat uit 15 lessen en soms wordt daaraan een thuisopdracht gekoppeld. Hoe meer je je in de cursus wil verdiepen, hoe meer tijd het vraagt. Toch zijn we van mening dat je later - paradoxaal - er net tijd mee wint. Je gaat grondiger te werk en daardoor ga je steviger op je benen staan. 

  Soms zal je grotere thuisopdrachten mee krijgen. We voorzien hiervoor ruimschoot de tijd om deze te kunnen maken. We zijn van mening dat vaardigheden moeten groeien. Jezelf ontwikkelen vraagt tijd. Dit hebben we dan ook voorzien tijdens de opleiding. Je zal merken dat er soms een tijd zit tussen de opleidingsdagen. Dit alles heeft te maken met de opdrachten die je mee krijgt.

 • Wat als ik vastloop?

  Dan geven we je een zetje. Dat kan op verschillende manieren. Je kan een persoonlijk gesprek aanvragen met Mieke Deltomme. Ze is je docent in deze opleiding. Aarzel zeker niet om haar op de hoogte te brengen als je in de knoop zit.

 • Ik heb nog een vraag.

  Heb je nog een vraag of wil je wat meer informatie? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

 • Waarom zit er soms tijd tussen de opleidingsdagen?

  Soms zal je grotere thuisopdrachten mee krijgen. We voorzien hiervoor ruimschoot de tijd om deze te kunnen maken. We zijn van mening dat vaardigheden moeten groeien. Jezelf ontwikkelen vraagt tijd. Dit hebben we dan ook voorzien tijdens de opleiding. Je zal merken dat er soms een tijd zit tussen de opleidingsdagen. Dit alles heeft te maken met de opdrachten die je mee krijgt.

 • Ik zou graag deelnemen maar ik kan me nu niet vrijmaken. Wordt deze opleiding herhaald?

  Fijn dat je erbij wilt zijn! 

  Ja zeker, we herhalen deze opleiding op 6 september.

   

Wie is de docente van deze opleiding?

Mieke Deltomme is de docente van deze opleiding. Ze was vele jaren freelancer schrijver en spreker bij verschillende begrafenisondernemers en ze werkte in het HuisvandeMens waar ze eveneens afscheidsplechtigheden schreef en uitsprak. Ze schreef en sprak vele honderden plechtigheden (uitvaarten) uit.


Ze ontwikkelde een eigen stijl dat warm, zacht en tegelijk realistisch is.

Ze volgde tal van schrijfopleidingen:

 • Wervelend schrijven bij Bavo Van Landeghem van de Scriptorij;
 • Speeches schrijven bij Bavo Van Landeghem van de Scriptorij;
 • Verhalend schrijven bij Creatief Schrijven
 • Creatief schrijven bij Creatief Schrijven.

Daarnaast schreef ze het boek ‘Rituelen en Doodgewoontes’. Hier te verkrijgen.