Partnerverlies bij senioren

Met het verlies van je partner op latere leeftijd verlies je niet alleen je partner, ook het leven zoals het was. Na een leven lang met elkaar doorgebracht te hebben komt een dag dat één van de twee er alleen komt voor te staan. 

Wat als...

Is het verdriet minder erg als je partner een respectabele leeftijd heeft bereikt? Of is het juist moeilijker omdat je het laatste stukje alleen bent en mis je je partner juist hierin er? 

Welke wegen kan je het best bewandelen als er verlies zit aan te komen?