Rouwtherapie voor volwassen

Als je afscheid moet nemen ervaar je een pijn en leegte die moeilijk onder woorden te brengen is. Je wordt opgeslorpt door verdriet terwijl je gevoelens en gedachten alle kanten opschieten, en je lichaam compleet in de knoopt ligt. 

Als men je vraagt hoe het met je gaat, kan je daar vaak geen antwoord opgeven. Misschien weet je het zelf niet... er gebeurt immers te veel.

Je voelt een wirwar aan gevoelens. De pijn, het gemis, de leegte, ... het is overal en woorden stokken in je mond. In taal of beeld onder woorden brengen hoe je voelt, hoe het met je gaat, wat er in je omgaat is nochtans essentieel in een rouwverwerking.

Wees welkom

Bij Rouw en verlies Vlaanderen willen we met je op weg gaan en je rugzak mee helpen dragen, net zolang je het nodig hebt om taal te geven aan jouw realiteit en het evenwicht te vinden, zodat je van daaruit weer verder kan. 

Onze huissfeer kenmerkt zich door nuchtere eenvoud en warme toegankelijkheid. Onze stijl is open, zacht, respectvol en verbindend. Als rouwtherapeut ervaart Mieke Deltomme dat we onze kennis en inzichten pas doeltreffend kunnen inzetten als jouw kennis, draagkracht en inzichten een even waardevolle plaats krijgen binnen je begeleidingstraject. Samenwerken is daarom nog zo'n belangrijk kenwoord binnen Rouw en verlies Vlaanderen.

We werken integratief. Deze benadering combineert gespreks-, exposure-, creatieve- en symboolcommunicatie. Ze richt zich zowel op jou als uniek mens als op jouw context en omgeving. Dat is een hele mond vol om te zeggend at we er vanuit gaan dat iedereen een unieke benadering heeft en dat we samen zoeken naar waar je op dat moment in je leven het meest kan ondersteunen.

Naast gesprekstherapie willen we je ook via creatieve methodes taal geven aan je binnenwereld; we gebruiken symboolcommunicatie, visualisatie, therapeutisch spel.

Een therapiesessie wordt vaak, maar niet altijd, afgeloten met een thuisopdracht. Uiteraard doen doen we dit steeds in overleg en volgens je draagkracht.

Een therapiesessie kost 50 euro en duurt 50 minuten.