Scheidingskinderen coach

Kan je rouwen om een geliefde die fysiek aanwezig is, maar emotioneel niet altijd of slechts gedeeltelijk nabij is? Kan je een blijvende leegte voelen om een breuk van vele jaren geleden, zelfs al herinner je bijvoorbeeld niet dat het ooit anders is geweest? Went het ooit om zonder vader en moeder in je directe nabijheid op te groeien? Is het normaal om zich halfvol te voelen sedert de breuk? Waarom is het zo moeilijk om het evenwicht te vinden en te behouden? 

Teveel wordt er vanuit gegaan dat we enkel kunnen rouwen om het overlijden van een geliefde.

Maar er zijn ook heel wat verliezen die zich in de zijlijn afspelen. De draagwijdt is niet minder groot. Integendeel. Deze verliezen worden vaak in het verborgnene en in eenzaamheid gedragen.

Kinderscheidingscoach

Kan je rouwen om een geliefde die fysiek aanwezig is

Hoe ga je om met kinderen en jongeren die in een zeer verwarrende periode zitten?

In zeer verwarrende periodes hebben kinderen en jongeren net nog meer behoefte aan warmte, begrip, steun, houvast, een warm nestje. Ouders zitten meestal zelf in hun verwerkingsproces en worden vaak opgeslorpt door de vele zorgen en onzekere toekomst.

School, CLB, de kinderopvang, de jeugddienst, … krijgt een kind of jongere bij zich die overstuur, verward en de weg kwijt is.

Hoe ga je om met kinderen en jongeren die in een heel kwetsbare periode zitten? Hoe kan je hen een veilige thuishaven bieden? School, de kinderopvang, de jeugdbeweging, hobbyclub, … is een belangrijke pijler in het voorkomen van angst- en depressiegevoelens, schooluitval, vluchtgedrag, …

Door scheidingskinderen de juiste zorg en aandacht te geven kunnen ze net wél ongeschonden de breuk van hun ouders doorkomen.

Als scheidingskinderen coach kan je kinderen en jongeren ondersteunen in deze zeer verwarrende periode

In de opleiding Scheidingskinderen coach word je meegenomen in de ups en downs van het rouwproces waar opgroeiende kinderen en jongeren voor staan als hun gezin uit elkaar valt. Het is dan wel een grillig parcours, als Scheidingskinderen coach kan je kinderen en jongeren ondersteunen in deze zeer verwarrende periode. Oprechtheid, warmte, tijd maken – of beter gezegd tijd geven – troost en begrip, zijn enorm krachtig voor iemand in verdriet en/of rouw.

 

Naast het aanleren van deze basishoudingen krijg je inzichten in de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in een scheiding. We staan uitvoerig stil bij baby’s, peuters en kleuters, basisschoolkinderen, pubers tot jong- en volwassenen. We reiken je heel wat handvaten aan om hen te begeleiden. Via een goed onderbouwd kader en heel wat oefenmomenten leer je de opgedane kennis te implementeren. Daarnaast leer je ook wat er achter het agressief gedrag schuilt gaat en hoe je hierop kan reageren, wat kinderen en jongeren nodig hebben om zich veilig te voelen en zich dus te ontwikkelen. We reiken je heel wat methodieken aan om in verbinding te gaan met de kinderen, jongeren én hun ouders. Je leert ook de signalen van het lichaam herkennen, een hulpkreet van het hart. Daarnaast staan we ook uitvoerig stil bij de loyaliteiten en hoe je de groeiruimte van het kind en jongere kan vergroten.

Kortom in deze opleiding leer je kinderen en jongeren sterker maken en hun draagvlak vergroten.

Als coach heb je een bijzondere rol

Het is niet makkelijk om de stap naar de hulpverlening te zetten, vaak gaat er een hele weg aan vooraf. Het is dan ook cruciaal om de juiste zorg en het juiste kader te kunnen bieden. Als coach heb je hierin een bijzondere rol. Je gaat verder dan de klassieke hulpverlening. Je moedigt aan en helpt het kind en de jongere stappen te zetten in zijn anders geworden leven, je geeft hem inzichten via methodieken, gespreksvormen en gepaste activiteiten, je ben nabij en helpt om hem zijn doelen te bereiken.

De opleiding is verspreid over het academiejaar 2021 - 2022

De opleiding is verspreid over het academiejaar 2021 - 2022  en telt 16 lesmomenten. De lessen gaan telkens op woensdagavond door van 19u tot 22u.

Verderop deze pagina vind je:

 • praktische info

 • het programma

 • veel gestelde vragen

 • voorstelling van de docent

Praktisch

 • Diploma

  Aan het einde van de opleiding ben je de trotse bezitter van het diploma Scheidingskinderen coach. Jouw diploma hangt straks op in jouw eigen kantoor. En dat geeft vertrouwen bij de kinderen en jongeren die je begeleidt.

  Samen met jouw docent werk je naar jouw diploma toe. Met de bekwame hulp van Rouw en verlies Vlaanderen en natuurlijk ook door jouw inzet kan je met een gerust hart de uitreiking van het diploma tegemoet zien.

 • Waar gaan de lessen door?

  Door de corona-maatregelen wordt deze opleiding online gegeven. Om de continuïteit te waarborgen blijven de lessen, ook als de maatregelen ten gunste evolueren, online doorgaan. We gebruiken daarbij Zoom. Twee weken voor de aanvang van de opleiding krijg je de aanmeldingslinks toegestuurd. Kent Zoom nog een aantal geheimen voor je? Hier vind je een heldere uitleg hoe je kan deelnemen aan een opleiding via Zoom https://youtu.be/sN6-8QN9ALE

 • De lesdagen

  De lessen gaan telkens op woensdag door van 19u tot 22u

  Woensdag 8 december’21:

  • Introductie: Wat betekent een scheiding en wat doet het met opgroeiende kinderen en jongeren?

  Woensdag 15 december ’21:

  • Verlies- en rouwbeleving en de invloed op de sociaal emotionele ontwikkeling

  Woensdag 22 december ’21:

  • De verborgen boodschap van agressief gedrag + oefenmomenten

  Woensdag 5 januari ’22:

  • Takenmodel van Wallenstein en Bakeslee: de extra taken die scheidingskinderen afleggen tov kinderen uit intacte gezinnen  + oefenmomenten

  Woensdag 12 januari ’22:

  • Verstoorde hechtingen - verlatingsangst en bindingsangst

  Woensdag 19 januari 22:

  • Rouwmodellen en methodieken

  Woensdag 26 januari ’22:

  • Emoties en signalen van het lichaam
  • Ziekte en opgekropte emoties

  + oefenmomenten

  Woensdag 2 februari ’22 :

  • Loyaliteiten + oefenmomenten

  Woensdag 9 februari ’22:

  • Gesprekstechnieken en gespreksvormen + oefenmomenten

  Woensdag 16 februari ’22:

  • In gesprek met het kind en de jongere + oefenmomenten (deel 1)

  Woensdag 23 februari ’22:

  • In gesprek met het kind en de jongere + oefenmomenten (deel 2)

  Woensdag 9 maart ‘22

  • Omgaan met ouders: in gesprek met ouders en ouderbetrokkenheid vergroten + oefenmomenten

  Woensdag 16 maart ‘22

  • Rituelen, methodieken en creatieve activiteiten om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan + oefenmomenten

  Woensdag 20 april ‘22

  • projectvoorstelling (deel 1)

  Woensdag 4 mei  ‘22

  • projectvoorstelling (deel 2)

   

  Woensdag 11 mei ‘22

  • diploma-uitreiking en nabeschouwing.

 • Inschrijvingsgeld

  Kostprijs:  818,18 excl BTW

                     990 incl BTW

  Daarin zit de syllabus, werkmiddelen, uitgewerkte gespreksactiviteiten, een goede dosis zelfvertrouwen en een ferm gevulde rugzak met kennis waarmee je direct aan de slag kan.

  Al onze opleidingen bieden we aan betaalbare prijs aan. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil bij ons terecht kan, en dat iedereen die zich (verder) wil bijscholen daartoe de kans krijgt. We spenderen geen grote budgetten aan dure locaties, drukwerken, erkenningen, publiciteit, internet marketing, enzovoort. We richten ons liever op wat er echt toe doet. De kosten die we daarbij uitsparen hoeven we dan ook niet door te rekenen :-)

 • Inschrijven

  We werken telkens in kleine groepjes, de inschrijvingen zijn beperkt.

  Wil je je voor deze opleiding inschrijven? Stuur dan een mail naar info@rouwenverliesVlaanderen.com Gebruik je ‘scheidingskinderen coach 08/12’ als mededeling? Zo weten we onmiddellijk voor welke opleiding je je wilt inschrijven of meer info aanvraagt. We geven namelijk over heel Vlaanderen en Nederland veel opleidingen.

  Kan je niet wachten en wil je je onmiddellijk inschrijven? Dan kan je 990 euro storten op het rekeningnummer van Rouw en verlies Vlaanderen: BE33 9501 4545 2946

  Gebruik daarbij jouw voornaam+naam+ 08/12 coach als mededeling. Het is belangrijk dat we je mailadres hebben, net omdat het een online opleiding is sturen we je alle info en aanmeldingslink via mail door. Zet daarom in de inschrijving ook jouw mailadres of stuur ons een bericht.

  Je krijgt van ons een bevestingsmail als we je betaling hebben ontvangen. Zo weet je dat alles goed is verlopen en je definitief bent ingeschreven.

Het programma

 • lesdag 1: Introductie: Wat betekent een scheiding en wat doet het met opgroeiende kinderen en jongeren?

  In deze les worden de grondbeginselen van rouw en de gevolgen van een scheiding meegegeven.

  We staan ook stil bij wat het is om op te groeien in de gedeeltelijke (of geen) directe nabijheid van vader en/of moeder en wat de mogelijke gevolgen daarvan kunnen zijn.

 • lesdag 2: Verlies- en rouwbeleving en de invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling

  We staan stil bij het ontwikkelingsniveau van kinderen in functie van rouw en rouwbeleving rond de breuk en we gaan dieper in op de impact van de scheiding op de sociaal- emotionele ontwikkeling. We zoomen telkens dieper in op de noden van kinderen en jongeren en we reiken je handvaten aan om verlies bespreekbaar te maken en hoe je de communicatie kan afstemmen op het ontwikkelingsniveau van het kind en de jongere.

  Baby’s en rouwbeleving, het lijkt niets met elkaar te maken te hebben. Nochtans kunnen baby’s heel heftig reageren op verlies. Het is heel belangrijk om hen nabij te zijn. Je leert er alles over in lesdag 2. Natuurlijk staan we ook stil bij de andere leeftijden en ontwikkelingsniveau's. We sommen ze even op:

  • Baby’s
  • Peuters
  • Kleuters
  • Lagere schoolkinderen: kinderen van 6 tot 9 jaar, en van 9 tot 12 jaar
  • Pubers
  • Adolescenten
  • 15+

  Wat kunnen de gevolgen van een scheiding zijn op korte termijn en op lange termijn?

 • lesdag 3: De verborgen boodschap van agressief gedrag + oefenmomenten

  Heel wat kinderen en jongeren kunnen agressief gedrag vertonen wanneer ze geconfronteerd worden met pijnlijke momenten in hun leven. Het agressieve gedrag, de woede of kwaadheid is een buffer die het kind en de jongere weghoudt van wat echt vanbinnen leeft. Om een kind/jongere te bereiken, om een kind/jongere contact te leren maken met zijn emoties, moeten we over het muurtje van agressie heen kunnen kijken.

  In deze les staan we stil bij wat agressie ons vertelt. Heel veel begeleiders, leerkrachten en verzorgenden worden geconfronteerd met agressie. Ze willen een kind of jongere helpen, maar geraken niet doorheen de muur. In deze les kom je te weten wat er mogelijks achter het muurtje afspeelt en staan we stil bij een aantal meest voorkomende vormen van agressief gedrag bij kinderen en jongeren (en soms ook bij ouders): onrust, verbale agressie, dwars zijn, ongehoorzaam zijn, vernielen van spullen, …

  Hoe kan je hiermee omgaan? En kan je een escalatie voorkomen?

  Naast bovengenoemde zaken bekijken we ook de agressie-opbouw van dichtbij.

  Naast de theorie die in lesdag 3 aan bod komt, gaan we er ook praktisch mee aan de slag.

   

 • lesdag 4: Takenmodel van Wallenstein en Bakeslee: de extra taken die scheidingskinderen afleggen tov kinderen uit intacte gezinnen + oefenmomenten

  In deze les staan we uitvoerig stil bij het takenmodel van Wallenstein en Bakeslee. Na een scheiding moeten kinderen aanvaarden dat hun vader en moeder niet meer van elkaar houden, uit elkaar gaan en niet meer bij elkaar willen wonen. Dat is in strijd met de eigenlijke gevoelens van een kind: dat wil een harmonieuze thuissituatie waarin zowel vader als moeder beschikbaar is. Als ouders uit elkaar gaan, valt dit hele beeld uit elkaar. Kinderen moeten ineens aanvaarden dat hun vader en moeder helemaal niet meer bij elkaar willen zijn of bij elkaar willen wonen. Voor kinderen is dit heel lastig. Het roept bij hen vragen op, zoals: "Ben ik een vergissing?" of "Had ik wel geboren moeten worden?" De antwoorden zijn niet meer vanzelfsprekend. Voor kinderen is het belangrijk dat zij weten dat ook na een scheiding beide ouders voor hen beschikbaar blijven tot in de volwassenheid. Het is cruciaal om als hulpverlener, leerkracht en verzorgende de juiste inzichten te krijgen in wat er allemaal op een scheidingskind afkomt en om dit te kunnen vertalen naar de scheidingskinderen. Zo kunnen kinderen en jongeren de juiste vaardigheden aanleren om om te gaan met de scheiding en om hun parcours  zo goed mogelijk te doorlopen. Zij hebben hierbij begeleiding en ondersteuning van een volwassene nodig.

  Het is van belang dat professionals (leerkrachten, zorgkundigen, hulpverleners, …) deze begeleiding stimuleren of helpen er een start mee te maken. Deze professionals dienen zich ook te richten op de ouders. Vaders en moeders zijn de eerst aangewezenen om kinderen in het dagelijks leven te ondersteunen in de uitvoering van een aantal extra ontwikkelingstaken. Wij denken dat jij als leerkracht, verzorgende, medewerker, … met doelgericht pedagogisch handelen ook kan voorzien in de specifieke behoeften van een kind in een scheidingssituatie en daarmee – binnen jouw rol – bijdraagt aan het verwerken van de scheiding.

  We maken hier tal van oefeningen op.

 • lesdag 5: Verstoorde hechtingen - verlatingsangst en bindingsangst

  Wat is de dynamiek van verlatingsangst en bindingsangst? En hoe houden ze elkaar in stand? De oorzaak van deze dynamiek ligt veelal in de kindertijd doordat kinderen en jongeren te maken krijgen met een hechting die verstoord verloopt. De gevolgen zijn vaak niet te overzien. Nochtans met de juiste inzichten en benadering kan het kind, de jongere en zelfs de volwassene zich bevrijden van verstoorde hechtingen, en verbindingen aangaan in plaats van zich gebonden te voelen. In lesdag 5 kom je onder andere te weten hoe je verstoorde hechtingen kan opsporen en blootleggen, hoe je verlatingsangst en bindingsangst kan doorbreken én hoe je voedende relaties kan aangaan.

 • lesdag 6: Rouwmodellen en methodieken

  Er beweegt heel wat in het rouwlandschap, en gelukkig maar. Naast het rouwmodel van Kübbler- Ross leer je ook andere modellen kennen.

  In deze les staan we stil bij:

  • Het model van Kübbler-Ross;
  • Het rouwtakenmodel van Worden;
  • Het duaal procesmodel van Stroebe en Schut

   We reiken je ook een de methodiek van het roeibootje aan om, samen met het kind of de jongere, hun rouw en rouwproces zichtbaar te maken.

 • lesdag 7: Emoties en signalen van het lichaam. Ziekte en opgekropte emoties + oefenmomenten

  Wat zijn emoties en waarom zijn ze er? Welke lagen van emoties zijn er (secundaire en primaire)? Wat is hun rol en hoe onzichtbaar blijven ze vaak?

  Wat zijn overlevingsdelen en hoe kan je ze opsporen? En welke relatie hebben ze tot emotiebeleving?

  Je komt het te weten in les 7.

 • lesdag 8: Loyaliteiten

  Wat zijn loyaliteiten en van waar komen ze?

  En wat met de hechting en loyaliteitsconflicten die een scheiding met zich kan meebrengen?

  We hebben daarnaast ook aandacht voor:

  • De dynamische driehoek: Hoe het de groeiruimte van het kind ten goede beïnvloeden
  • Van dynamische driehoek naar loyaliteitsdriehoek en hoe hiermee het kind en de jongere versterken
  • Overbelaste loyaliteiten – gespleten loyaliteiten – onzichtbare loyaliteiten en parentificatie
  • Het PAS-syndroom van Garnder (ouderverstoting door verstoorde loyaliteiten)
 • lesdag 9: Gesprekstechnieken en gespreksvormen + oefenmomenten

  Doorheen de opleiding worden gesprektechnieken, tips en tricks meegeven, maar in les negen zoomen we pas echt in. We gaan aan de slag met de gesprekstechnieken en brengen ze in de praktijk aan de hand van aangebrachte casussen.

  Daarnaast komen ook volgende zaken aan bod:

  • De metafoor van de bloem (methodiek)
  • Metafoor van de zonnestralen (methodiek)
  • Metafoor van de steentjes en de bloem (methodiek)
  • Gespreksvormen en hoe opbouwen
  • Theorie van Rogers en toepassingen op deze theorie

   We brengen  de opgedane kennis in de praktijk en oefenen de gesprekstechnieken in kleine groepjes.

 • lesdag 10 en 11: In gesprek met het kind en de jongere + oefenmomenten

  In een goed gesprek met een kind en jongere vraag je je wellicht af welke vragen je kan stellen en hoe je een gesprek opent en afsluit, welke vragen uitnodigend en verbindend zijn en welke vragen je beter (nog) niet stelt.

  We werken stap voor stap en implementeren de scheidingsfases en de emotionele fases van het kind/de jongere in onze vraagstellingen. We geven je een zeer concrete leidraad en een duidelijk kader op maat van het kind/de jongere.

 • lesdag 12: Omgaan met ouders: in gesprek met ouders en ouderbetrokkenheid vergroten + oefenmomenten

  In deze les gaan we in op de relatie en omgang met ouders. Tijdens de onrustige periode van een scheiding worstelen ouders vaak met verantwoordelijkheden, veranderingen, gevoelens en emoties. De kans is groot dat je hiervan direct of indirect iets merkt. Een goede band tussen school, de kinderopvang, de organisatie, … en ouders is een belangrijke voorwaarde voor een stabiele leer- en leefomgeving van het kind.

  In les 12 kom je te weten hoe je een positieve relatie met  beide ouders creëert of behoudt, hoe je een constructief gesprek met hen voert en hoe je ervoor zorgt dat je niet een speler wordt in de scheiding.

  We maken hier oefeningen op.

 • lesdag 13: Rituelen, methodieken en creatieve activiteiten om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan + oefenmomenten
  • Opzetten van betekenisvolle rituelen
  • Symboolcommunicatie als methodiek;
  • Creatieve opdrachten als methodiek om met kinderen in gesprek te gaan

   We maken hier oefeningen op.

 • lesdag 14 en 15: projectvoorstelling

  Je stelt je afstudeer project voor.

 • lesdag 16: Evaluatie, nabeschouwing en diploma-uitreiking

Veel gestelde vragen

 • Is voorkennis nodig om deel te nemen aan deze opleiding?

  Je hoeft geen maatschappelijk werker of psycholoog te zijn om deel te nemen aan deze opleiding. Heb je een open houding, wil je bij leren, en wil je mensen in verdriet en rouw helpen? Dan kom je met deze attitudes aardig op weg. En de rest, dat leer je wel

 • Kan ik genoeg oefenen tijdens de opleiding?

  Kennis en kaders zijn essentieel in iedere opleiding. Het biedt een houvast en inzichten in zowel het gedrag van de scheidingskinderen en hun ouders als in het eigen gedrag als hulpverlener. We zijn ervan overtuigd dat kaders duidelijkheid bieden, ze geven je een referentie waarom iets gebeurd en wat je eventueel kan verwachten. Maar, kennis moet in de praktijk gebracht worden. Oefening baart kunst! Daarom zetten we hard op deze twee pijlers en het liefst geven we ze tegelijk: theorie en praktijk. Daarom vertrekken we steeds vanuit de praktijk en zijn er heel veel oefenmomenten.

 • Wat kan ik met deze opleiding doen?

  Of je nu professioneel met kinderen en jongeren werkt, of je in je eigen leven omringd bent door kinderen en jongeren, je zal hen nabij kunnen zijn, een echte steun voor hen kunnen zijn. En dit vanuit een comfortabele houding waarbij je vanuit alle zelfvertrouwen een diepgaand gesprek kan voeren. Gevoelens en thema’s zullen je niet (meer) overspoelen.

 • Ik heb een BTW-nummer of ondernemingsnummer kan ik de factuur zakelijk inbrengen?

  Heb je een eigen zaak, praktijk of kan je de opleidingen zakelijk declareren? Na inschrijving kan je een factuur aanvragen.

  Heb je liever een neutrale factuur? Geef ons een seintje. Zo passen we de factuur aan en is er  geen verwijzing naar de opleiding Scheidingskinderen coach. De bedrijfsnaam die bovenaan de factuur staat is dan wel Rouw en verlies Vlaanderen, de opleiding wordt ‘cursus’ genoemd.

 • Is de opleiding duur?

  Het is ons doel om onze kennis een stevige plek in de maatschappij te geven. Daar is een echte organisatie voor nodig, een technisch platform, inzet van vele medewerkers. In de cursus zit een jarenlange studie, training en onderzoek van Rouw- en verlies rouwtherapeut en docent Mieke Deltomme. Daarnaast zouden we iedereen op het hart willen drukken: het leren van de gesprekstechnieken en het leren integreren van zowel de eigen ervaringen is een zeer waardevolle investering, in gezondheid, levensgeluk en een vrijer leven.

 • Hoeveel tijd spendeer ik aan de opleiding?

  Voor een groot stuk bepaal je dat zelf. De opleiding bestaat uit 17 online lessen. Hoe meer je je in de cursus wil verdiepen, en hoe meer je de opgedane kennis gaat toepassen, hoe vlotter je kinderen en jongeren zal kunnen ondersteunen. Maar in het begin vraagt dit wel tijd, daadkracht en energie. Toch zijn we van mening dat je later – paradoxaal – er net tijd mee wint. Je gaat grondiger tewerk en daardoor ga je steviger op je benen staan. We bieden een gemiddeld ritme aan van een les per week. Versnellen is hierbij niet aangewezen. Je krijgt niet alleen veel (nieuwe) informatie mee, af en toe zal wat aangereikt wordt, je raken. Een oude wonde, een breuk die nog niet is verwerkt, verworven inzichten, … Je zal soms de behoefte voelen om tijd te nemen om dit alles te verwerken en een plekje te geven. In deze opleiding kozen we ervoor om wekelijks samen te komen en veel in groep te oefenen. Omdat dit best al intensief kan zijn besloten we om geen huistaken mee te geven. We organiseerden de lessen zo dat de opgedane kennis onmiddellijk wordt geïmplementeerd.

 • Wat als ik vastloop?

  Dan geven we je een zetje. Dat kan op verschillende manieren. Je kan altijd jouw vraag of waar je tegenaan loopt per mail stellen. De medewerkers hebben ook kennis van verlies en rouw en kunnen je vaak antwoord geven op je vraag. Is dat niet het geval, dan wordt je vraag voorgelegd aan Mieke Deltomme. Ze is je docent in deze opleiding en is rouwtherapeut. Aarzel zeker niet om haar op de hoogte te brengen als je in de knoop zit.

 • Ik heb nog een andere vraag

  Heb je nog een vraag of wil je wat meer informatie. Neem gerust contact met ons op, je vindt onze gegevens onderaan deze pagina. We helpen je graag verder.

Wie is de lesgever?

Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula.