Verlies- en rouwcoach

Ook dit academiejaar gaan we terug van start met de opleiding tot Verlies- en rouwcoach

Als we denken aan verlies of rouw dan hebben we het vaak over rouw om het heengaan van een geliefde. De impact is immers enorm, het verdriet groot. Maar in het leven worden we geconfronteerd met meerdere verliezen, overlijden van een geliefde is daar een van. Want daarnaast zijn er nog heel wat andere verliezen die een grote impact hebben op ons welbevinden zoals leren leven met een ziekte en beperking, verhuis, het gevoel anders te zijn, andere toekomstperspectief en zingeving, relatiebreuk, ontslag, ... Niemand wordt ervan gespaard, en toch lijkt het alsof verdriet, overlijden, rouw, afscheid, ziekte, beperkingen, ... een taboe zijn die we als maatschappij liever uit de weg gaan. Dit betekent dan ook dat we ons vaak geen houding weten te geven als we geconfronteerd worden bij dergelijke verliezen zowel in ons privéleven of als professioneel. Nochtans is verlies en afscheid een essentieel onderdeel van het leven. 

We weten hoe we in ons dagelijks leven een gesprek moeten voeren. We 'spreken' met elkaar af en kunnen bijna niet wachten om te vragen hoe het gaat, wat hem of haar bezighoudt. Of we staan te popelen om het laatste nieuwtje te vertellen. Dergelijke gespekken gaan ons vaak makkelijk af. We zijn ze gewoon en vinden ze heel deugddoend.

Anders gaat het met een gesprek waarbij verdriet en gemis de boventoon haalt. Dan weten we niet meer zo goed wat we moeten zeggen, hoe we ons moeten gedragen, en of we wel mogen vragen hoe het gaat. Nochtans zijn deze gesprekken even gewoon en deugddoend.

Enkele getuigenissen

 • Dank je wel voor de verhelderende lessen. Ik heb er enorm veel uit geleerd en zal in de toekomst nog regelmatig aan je terugdenken, Mieke. De woorden die je spreekt zijn zo overwogen, warm en zacht. Wat is de opleiding snel verlopen. Toen ik startte dacht ik: "Amai, dat zal volhouden worden." Maar nee! Elke les heb ik met veel enthousiasme gevolgd. Elke les was waardevol. Geniet van al het moois, elke dag opnieuw.

  Linda Persoone — Begeleider Wonen en Leven, WZC Sint-Jozef, Sint-Laureins

 • Ik wil je nogmaals van harte bedanken. Ik vond het een zeer interessante en leerrijke ervaring waarbij ik ook op persoonlijk vlak een deel van mezelf mocht ontdekken (ik heb mezelf meermaals tegengekomen). In het begin van de opleiding kwamen bepaalde thuisopdrachten dichtbij en dit zorgde ervoor dat ik zowel meer inzichten in het rouwproces én in mezelf kreeg. Ondanks het COVID-gegeven waarbij de opleiding via Zoom moest doorgaan, heb je voor mij en de medecursisten een erg veilig en warm klimaat geboden. Nogmaals dankjewel voor alles wat je voor mij en de andere cursisten hebt betekend gedurende de opleiding.

  Sanne Debrabander — De Korbeel, Kortrijk

 • Bedankt voor de inzichten en input, de steeds boeiende stof tot nadenken en het luisterend oor waar nodig! Ik vond het zeer fijn om deze opleiding te volgen. Het was en is zo'n verrijking, zowel als professional en als mens. Enorm bedankt!

  Margot De Ridder — Maatschappelijk werker, Vrij CLB Noordwest-Brabant

 • Ik wil jou oprecht bedanken, Mieke! Wat ben je een meerwaarde als mens. Ik kom het niet veel tegen, maar woorden schieten me tekort. HARTELIJK DANK.

  Cindy Janssens — Verpleegkundige WZC Sint-Jobs, Aalst

 • Heel erg bedankt voor deze warme en uit het leven gegrepen lessen. Het geeft zowel mijn dagelijks leven als mijn taak als leerlingenbegeleider een enorm grote meerwaarde. Waardevol nu, morgen en ook later! Een grote dankjewel, Mieke.

  Carine Stans — leerlingenbegeleider Middenschool Heilig Hart Bree

 • Bedankt om deze reis samen af te leggen, het was een waardevol innerlijk proces. Ik ben je ontzettend dankbaar Mieke dat onze wegen elkaar kruisten en voor alles wat je me hebt bij gebracht.

  Zehra Yildirim — Zehra coaching

Van beslissende betekenis

De wijze waarop we met verdriet omgaan en het verwerken is van beslissende betekenis voor de rest van iemands leven. Wanneer iemand niet de kans krijgt om het verdriet te verwerken kan hem dat cynisch maken, bitter, neerslachtig, hard of zelfs depressief. Dat komt voort uit allerlei onverwerkte gevoelens. Maar zolang dat verdriet, die pijn en dat gemis niet is doorleeft, blijft het als een etterende wonde verder broeden. 

In de opleiding Verlies- en rouwcoach word je meegenomen in de ups en de downs van het rouwproces. Het is dan wel een grillig parcours, als coach kan je de rouwende ondersteunen en gidsen als alles om hen heen in duisternis is verguld. Oprechtheid, warmte, tijd maken - of beter gezegd: tijd geven - troost en begrip zijn enorm krachtig voor iemand in verdriet en rouw. Naast het aanleren van deze basishouding krijg je inzichten en uitdiepingen over het rouwproces, wat het verdriet met de rouwende doet, wat de leegte betekent en tegen welke realiteit hij aankijkt. 

In deze opleiding word je meegenomen in hoe je rust en vertrouwen kan brengen in een moeilijk gesprek en leer je nabij te zijn bij iemand die heel erg kwetsbaar is. Het is niet makkelijk om de stap naar de hulpverlening te zetten, vaak gaat er een hele weg aan vooraf. Het is dan ook cruciaal om de juiste zorg en het juiste kader te kunnen bieden aan iemand die in diepe pijn en groot verdriet verkeert. 

Als coach heb je een bijzondere rol

Je gaat verder dan de klassieke hulpverlening:

 • je staat aan de zijlijn en moedigt de rouwende aan stappen te zetten in zijn rouwproces

 • je geeft hem inzichten via gespreksvormen 

 • je leert hoe je nabij kan zijn

 • je helpt de rouwende zijn doelen te bereiken.

 • de lesmomenten

  De opleiding telt 15 lesmomenten en zijn verspreid over het academiejaar. 

  Sommige lesmomenten worden afgesloten met een thuisopdracht.

  De deelnemer wordt gequoteerd op basis van de gevolgde lesmomenten en de ingediende taken. De taken zijn telkens groeimomenten waarbij er niet wordt stilgestaan bij 'goed' of 'fout', wel bij het groeiproces en de verfijning van de verworven inzichten.

 • Diploma

  Aan het einde van de opleiding ben je de trotste bezitter van het diploma Verlies- en rouwcoach. 

  Jouw diploma hangt straks op in jouw eigen kantoor. En dat geeft vertrouwen bij de mensen die je begeleidt.

  Samen met jouw docent werk je naar je diploma toe. Met de bekwame hulp van Rouw en verlies Vlaanderen en natuurlijk ook door jouw inzet kan je met een gerust hart de uitreiking van het diploma tegemoet zien.

 • Online

  Door de vele veranderingen van de corona-maatregelen gaat de hele opleiding online door. We gebruiken daarbij het Zoom. Twee weken voor de aanvang van de opleiding krijg je de aanmeldingslink toegestuurd. 

  Kent Zoom nog een aantal geheimen voor je? Hier vind je een heldere uileg hoe je kan deelnemen aan een opleiding via Zoom.

Het lesprogramma

 • Lesdag 1: Introductie: Wat is rouw en wat doet het met je?

  In deze les krijg je de grondbeginselen van rouw en het rouwproces mee.

  In het praktijkgedeelte oefen je met enkele reflectiemomenten. 

 • Lesdag 2: Rouw- en verliesbeleving bij kinderen en jongeren

  We staan stil bij het ontwikkelingsniveau van kinderen en jongeren in functie van rouw en rouwbeleving rond afscheid nemen, verlies en overlijden. We zoomen telkens dieper in op de noden van kinderen en jongeren en we reiken je handvaten aan om rouw en verlies op creatieve wijze bespreekbaar te maken en hoe je spelenderwijs in dialoog kan gaan met kinderen en jongeren.

  Baby's en rouwbeleving, het lijkt niets met elkaar te maken te hebben. Nochtans kunnen baby's heel heftig reageren op verlies en/of overlijden. Het is heel belangrijk om hen nabij te zijn. Je leert er alles over in lesdag 2. Natuurlijk staan we ook stil bij de andere leeftijden en ontwikkelingsniveaus. We sommen ze even op:

  • baby's
  • peuters
  • kleuters
  • lageren schoolkinderen: van 6 tot 9 jaar en 9 tot 12 jaar
  • pubers
  • adolescenten

  Hoe beleven kinderen en jongeren rouw, hoe kan je hen ondersteunen, welke taal kan je gebruiken en welke methodieken zijn aangewezen om kinderen en jongeren in verlies en rouw te ondersteunen?

 • Lesdag 3: Rouw- en verliesbeleving bij volwassenen en senioren

  Hoe beleven volwassen en verlies en rouw?

  Naast rouw om het heengaan van een geliefde zijn er nog heel wat meer verliezen die de kop kunnen opsteken. In lesdag 3 hebben we het over rouw om het heengaan van een geliefde, maar ook wat de impact kan zijn van ontslag en faillisement.

   

  Het verschil tussen mannen en vrouwen

  Mannen en vrouwen ervaren verlies gelijkaardig, hoe ze met het verlies omgaan is vaak anders. Koppels begrijpen elkaar niet en daardoor kunnen ruzies en misverstanden ontstaan.

  Frustraties en onbegrip volgen elkaar snel op. Nochtans hoeft eht niet zover te komen. In deze les kom je te weten waarom mannen minder vaak hun emoties kunnen tonen zoals verdriet, onmacht en pijn, en waarom ze net op zoek gaan om dingen te 'doen.' Vrouwen zijn dan eerder praters en uiten hun gevoelens zichtbaarder en duidelijker. Waarom doet ze wat ze doet, en welke sterkte is het als een man en een vrouw - hoe verschillend dan ook - naast elkaar kunnen rouwen, elk vanuit hun eigenheid.

  Je leert antciperende rouw op te sporen en rouwenden hierin te begeleiden.

   

  Senioren

  Ouder worden wordt vaak gezien als een zegen. Men rekent niet meer af met de vele 'moetens' die het leven van hem eist en men begint vaak aan tweede leven. Maar ouder kent ook een keerzijde. Want hoe ouder men wordt, hoe groter het rugzakje. En dat is niet altijd gevuld met mooie herinneringen en hartverwarmende momenten. Hoe ouder men is, hoe meer gebeurtenissen het levenspad kruisten, tegenslagen horen daar nu eenmaal bij. Niet alleen de zwaarte van de tegenslagen, verliezen en afscheid, ook de draagwijdt en de hoeveelheid wegen steeds meer door. 

  Hoe ouder men wordt hoe meer afscheid men moet nemen: van de gezondheid, van een goed functionerend lichaam, van de eindigheid van het leven, van de vele geliefden die overlijden, maar ook van de vele dromen die men koestert. Plots komt het besef: "Hier ben ik te oud voor." Ook om de gemiste kansen in het leven kan men rouwen. 

  Je leert naast het ondersteunen van mensen in rouw en verdriet, ook om te gaan met de existentiële vraagstukken. Meervoudige verliezen en de mogelijke gevolgen daarvan worden in een volgende les besproken 

 • Lesdag 4: Meervoudige verliezen, burn-out en gecompliceerde rouw

  Waarom kan de ene beter met verlies om dan de ander?

  Waarom weegt voor de een het verlies zwaarder door dan voor de ander?

  Welke rol speelt de vroegere opvoeding en wat met het gezin waar men in opgroeide? Heeft dit nog steeds invloed, ook hoe we in ons volwassen leven met rouw omgaan?

  Hoe kan je iemand bereiken die een burn-out heeft door teveel verliezen?

  Wat is gecompliceerde rouw en wat is de dynamiek? Je leert deze vroegtijdig opsporen.

  Je komt dit alles te weten in lesdag 4

 • Lesdag 5: Scheiding en verhuis

  Ook schieding past in het rijtje van betekenisvolle verliezen. Het beïnvloedt niet alleen het heden, maar ook de geschiedenis en zeker ook de toekomst en het beeld dat men daarvan heeft.

  Je leert volwassen in scheiding te ondersteunen en je krijgt inzichten in het rouwproces die elke partij doorgaat.

  Er zijn heel wat dynamieken die kunnen optreden bij ex-partners. Soms monden ze uit tot vechtscheidingen. Je krijgt hierin inzichten mee.

  Ook kinderen kunnen lijden onder de relatiebreuk van hun ouders, ze verliezen immers zoveel meer dan men op het eerste zicht denkt. We bespreken naast de relatiebreuk ook de secundaire verliezen. 

  We reiken je methodieken aan om een klankbord te zijn voor rouwenden in deze woelige periode.

  Daarnaast staan we ook uitvoerig stil bij de hechting en loyaliteitsconflicten die een scheiding voor de kinderen met zich mee kan brengen:

  • dynamische driehoek
  • overbelaste loyaliteit
  • onzichtbare loyaliteit
  • PAS-syndroom van Gardner
 • Lesdag 6: Rouwmodellen

  Er beweegt heel wat in het rouwlandschap, en gelukkig maar. Naast het rouwmodel van Kübler-Ross leer je ook andere rouwmodellen kennen. 

  In deze les staan we stil bij:

  • rouwmodel van Kübler-Ross
  • Het rouwtakenmodel van Worden
  • Het duaal procesmodel van Stroebe en Schut
  • Het rouwmodel voor scheidingskinderen van Wallenstein en Bakeslee

  Oefenmoment: deze modellen worden telkens van casussen vanuit de praktijk benaderd. Tijdens de les wordt er geoefend om deze modellen te implementeren.

 • Lesdag 7: De eigen rugzak

  Eigen verlieservaringen, een zegen of een rugzak om te dragen?

  Tijdens deze les kijken we naar onze eigen rugzak. Soms is dat een zegen in de begeleiding van mensen in rouw, want je begrijpt als geen ander de pijn en het verdriet van de rouwende De verbinding hulpverlener-cliënt komt sneller tot stand en kan inniger zijn. Maar het kan ook anders. 

  Wat als je eigen verdriet en emotionele lading ervan nog teveel doorweegt? Het is niet zo ongewoon dat ook hulpverleners in hun werk geconfronteerd worden met onverwerkte zaken uit het verleden. 

  Hoe je hiermee kan omgaan leer je in les 7.

 • Lesdag 8: Emoties, signalen van het lichaam en overlevingsdelen

  Emoties

  Wat zijn emoties en waarom zijn ze er? Welke lagen van emoties zijn er (primaire en secundaire)? Wat is hun rol en hoe onzichtbaar blijven ze vaak?

  Wat zijn de overlevingsdelen en hoe kan je ze opsporen? En welke relatie hebben ze tot emotiebeleving?

  Patronen herhalen zich vaak generatie na generatie en dus ook relatie na relatie. Het beperkt zich niet enkel tot liefdesrelaties. In de eerste plaats raakt het de relatie met zichzelf. Maar het beïnvloedt ook de verdere sociale contacten en posities die men inneemt, zoals op het werk, hoe collega's met je omgaan om maar één iets te noemen. Door te weten wat overlevingsdelen zijn en hoe ze zich manifesteren kan je ze opsporen en doorbreken. 

   

  Signalen van het lichaam

  • vier oorzaken van klachten

   

  Zingeving

  • Hoe kan je de zin in het leven terug vorm geven na een tragische gebeurtenis? 
  • Hoe kan je dag per dag deze nieuwe en andere stappen integreren in een anders geworden leven?

   

  Methodieken bij overweldigende emoties

 • Lesdag 9: De impact van een verstoord rouwproces

  Een rouwproces kan behoorlijk stroef lopen als je geen afscheid hebt kunnen of mogen nemen, zoals bij corona. Afscheid nemen is nochtans een essentiële stap om elkaar te kunnen te laten gaan; stervende en naaste. Hoe kan je afscheid nemen als je niet bij elkaar mocht zijn en hoe kan je wel je liefde en dankbaarheid uiten als je afstand moet bewaren (zoals bij corona)? 

  In les 9 kom je te weten wat het belang is om wél afscheid te kunnen nemen, om bij elkaar te zijn tijden het stervensproces en hoe je - op een andere manier - emotioneel en spiritueel z dicht mogelijk bij je geliefde kan zijn die sterven gaat.

  We bewandelen het grillige rouwproces als er geen afscheid kon genomen worden, en we reiken je een aantal middelen aan om op een andere manier wél afscheid te kunnen nemen. We lichten een aantal rituelen toe.

 • Lesdag 10: Eenzaamheid en de zin van zingeving, nabijheid en eenzaamheid doorbreken

  Eenzaamheid is niet zomaar een gevoel van alleen zijn, het is veel meer dan dat.

  Eenzaamheid komt voor bij mensen die zowel alleen zijn als zich alleen voelen, doch omringd zijn door anderen. 

  Eenzaamheid is niet een gevoel dat opkomt en terug weggaat, zoals een golf opkomt en wegtrekt. Het is een diepgaander gevoel. Veelal komt het voor als je je niet meer kan verbinden met mensen om je heen en met jezelf. Als zingeving ontbreekt, je je niet nuttig voelt, je geen reden hebt om uit bed te komen en de dag vol goede moed te beginnen dan kan dit wel eens hand in hand gaan met eenzaamheid of je eenzaam voelen.

  Een zinvolle dagbesteding, iets betekenen voor de maatschappij en voor je naasten, je kennis en vaardigheden doorgeven, ertoe doen doorbreekt vaak het gevoel van eenzaam zijn. Je zet je in voor anderen, je voelt je niet alleen nuttig, je bént het ook.

  Eenzaamheid doorbreken betekent dus niet alleen mensen samenbrengen, een koffie-en-taart namiddag organiseren, zingen of dansen. Eenzaamheid doorbreek je door plezier te maken, zin te geven aan je leven, het gevoel ergens bij te horen en deel uit te maken van een groep waarbij jij als uniek mens met unieke talenten en vaardigheden een steentje bijdraagt tot een groter geheel.

  In deze les staan we stil bij hoe we eenzaamheid kunnen doorbreken. We hebben extra aandacht voor eenzaamheid in het corona-tijdperk, als corona tegen 2023 zich nog steeds voordoet, waarin samenzijn zelf bestraft en beboet kan worden! We reiken je middelen aan hoe je deze eenzaamheid zoveel mogelijk kan doorbreken.

 • Lesdag 11: Bespreking casussen

  We vertrekken vanuit jouw realiteit. Iedereen kan een of meerder casussen doorgeven. Doorheen de opleiding vertrekken we telkens vanuit de praktijk. 

  In lesdag 11 spitsen we de casussen in de diepte uit. Tips, tricks, brainstormmomenten, oefenmomenten, ... we voorzien het allemaal.

 • Lesdag 12: Gesprekstechnieken

  Doorheen de opleiding worden gesprekstechnieken, tips en kaders meegegeven, maar in de lesmoment zoomen we in op de eerder geziene gesprekstechnieken en reiken we je een aantal nieuwe modellen aan zoals:

  • de theorie van Rogers
  • vraagstellingen
  • jezelf als coach
  • gesrpeksmodellen
  • de modellen in de praktijk

  We oefenen met deze nieuwe inzichten.

 • Lesdag 13: Rituelen, methodieken en creatieve activiteiten om met rouwenden in gesprek te gaan

  In deze les zien we

  • opzetten van betekenisvolle rituelen
  • symboolcommunicatie als methodiek
  • creatieve opdrachten als methodiek om met rouwenden in gesprek te gaan
  • visualisaties als methodiek.
 • Lesdag 14: Rouwgroepen opzetten en begeleiden

  In lesdag 14 leer je dat, naast individuele gesprekken, ook rouwgroepen een duidelijke meerwaarde kunnen hebben. Voor heel wat mensen in rouw zijn ze een houvast. Het kan deugd doen om omringd te zijn door deelgenoten, ze weten als geen ander wat de rouwende meemaakt.

  Tijdens deze lesdag kom je te weten wanneer het zinvol kan zijn om een rouwgroep op te starten en hoe je dit stap voor stap kan doen. We gidsen je van A tot Z doorheen dit proces. 

  Wat is het belang van een rouwgroep, hoe bereik je mensen, welke thema's kunnen aan bod komen en hoe pak je een kringgesprek aan?

 • Lesdag 15: Evaluatie, nabeschouwing en diploma-uitreiking

Meer weten? Neem een kijkje op onze activiteitenkalender. Je vindt dit onder 'Activiteiten'.

Praktisch

 • Het inschrijvingsgeld

  Deze opleiding kost 819 excl BTW en 990 incl BTW

  In deze prijs zit de syllabus, werkmiddelen, uitgewerkte gespreksactiviteiten, een goede dosis zelfvertrouwen en een ferm gevulde rugzak met kennis waarmee je direct aan de slag kan.

  Al onze opleidingen bieden we aan betaalbare prijs aan. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil bij ons terecht kan, en dat iedereen die zich (verder) wil bijscholen daartoe de kans krijgt. We spenderen geen grote budgetten aan dure locaties, drukwerken, erkenningen, publiciteit, internet marketing, enzovoort. We richten ons liever op wat er echt toe doet. De kosten die we daarbij uitsparen hoeven we dan ook niet door te rekenen :)

 • Inschrijven

  We werken telkens in kleine groep, de inschrijvingen zijn beperkt. 

  Wil je je voor deze opleiding inschrijven? Stuur dan een mail naar info@rouwenverliesVlaanderen.com. Gebruik je 'Verlies- en rouwcoach + startdatum' als mededeling? Zo weten we onmiddellijk voor welke opleiding je je wilt inschrijven of meer info vraagt. We geven namelijk over heel Vlaanderen en Nederland veel opleidingen. 

  Kan je niet wachten en wil je je onmiddellijk inschrijven? Dan kan je 990 euro storten op het rekeningnummer van Rouw en verlies Vlaanderen:

  BE33 9501 4545 2946.

  Gebruik je daarbij 'je voornaam+naam+4/10 coach' als medelding? Het is belangrijk dat we je mailadres hebben, net omdat de opleiding online doorgaat stuen we je alle info en aanmeldingslink via mail door. Stuur ons daarom een mailtje dat je je overschrijving maakte.

  Je krijgt van ons een bevestigingsmail dat we je betaling hebben ontvangen. Zo weet je dat alles goed is verlopen.

Enkele vragen op een rijtje

 • Is voorkennis nodig om deel te nemen aan deze opleiding?

  Je hoeft geen maatschappelijk werker of psycholoog te zijn om deel te nemen aan deze opleiding. Heb je een open houding, wil je bij leren en wil je mensen in verdriet en rouw helpen? Dan kom je met deze attitudes aardig op weg. En de rest, dat leer je wel :)

   

 • Wat kan ik met de opleiding doen?

  Of je nu professioneel met mensen in verdriet omgaat of in je eigen leven, je zal rouwenden nabij kunnen zijn en een echte steun voor hen zijn. En dit vanuit een comfortabele houding waarbij je vanuit alle zelfvertrouwen een diepgaand gesprek kan voeren. Gevoelens en thema's zullen je niet (meer) overspoelen.

 • Ik heb een BTW-nummer of ondernemingsnummer. Kan ik de factuur zakelijk inbrengen?

  Heb je een eigen zaak, praktijk of kan je de opleiding zakelijk declareren? Dan kan je de factuur inbrengen. 

   

 • Is de opleiding duur?

  Het is ons doel om kennis een stevige plek in de maatschappij te geven. Daar is een echte organisatie voor nodig, een technisch platform en inzet van vele medewerkers. In de cursus zit een jarenlange studie, training en onderzoek in van Rouw- en verliestherapeut en docent MIeke Deltomme. Daarnaast zouden we iedereen op het hart willen drukken: het leren van gesprekstechnieken en het leren integreren van zowel de eigen verlieservaringen als die van de rouwende is een zeer waardevolle investering in gezondheid, levensgeluk en een vrijer leven.

 • Is de opleiding tijdsintensief?

  Voor een groot stuk bepaal je dat zelf. De opleiding bestaat uit 15 lessen en soms wordt daaraan een thuisopdracht gekoppeld. Hoe meer je je in de cursus wil verdiepen, hoe meer tijd het vraagt. Toch zijn we van mening dat je later - paradoxaal - er net tijd mee wint. Je gaat grondiger te werk en daardoor ga je steviger op je benen staan. 

  We bieden een gemiddeld ritme aan van een les per twee weken. Versnellen is hierbij niet aangewezen. Je krijgt niet alleen veel (nieuwe) informatie mee, af en toe zal wat aangereikt wordt je raken. Een oude wonde, een verlies dat nog niet is verwerkt, verworven inzichten, ... Je zal soms de behoefte voelen om tijd te nemen om dit alles te verwerken en een plekje te geven. Soms zal je merken dat je behoefte hebt aan af en toe een week geen huiswerk om de gevoelens te laten bezinken. Daarom spreiden we het aantal thuisopdrachten over de opleiding. Je zal dus niet iedere keer thuisopdrachten mee krijgen. 

 • Wat als ik vastloop?

  Dan geven we je een zetje. Dat kan op verschillende manieren. Je kan altijd jouw vraag of waar je tegenaan loopt per mail stellen. De medewerkers hebben ook kennis van verlies en rouw en kunnen je vaak antwoord geven op je vraag. Is dat niet het geval, dan wordt je vraag voorgelegd aan Mieke Deltomme. Ze is je docent in deze opleiding. Aarzel zeker niet om haar op de hoogte te brengen als je in de knoop zit.

 • Ik heb nog een vraag

  Heb je nog een vraag of wil je wat meer informatie? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.